Dagpengereform I 2010 indgik den daværende regering en dagpengereform, der betyder at dagpengeperioden blev halveret fra 4 til 2 år. Det vil sige, at man efter 2 års ledighed ikke længere har ret til dagpenge, og enten skal finde sig et job, på kontanthjælp eller stå helt uden indtægt.
Egentlig skulle stramningen have haft virkning fra 1. juli i år, men på grund af høj arbejdsløshed vedtog den nuværende regering med Radikale, S og SF at udskyde stramningen af dagpengereformen indtil januar 2013.

Dagpengereform I 2010 indgik den daværende regering en dagpengereform, der betyder at dagpengeperioden blev halveret fra 4 til 2 år. Det vil sige, at man efter 2 års ledighed ikke længere har ret til dagpenge, og enten skal finde sig et job, på kontanthjælp eller stå helt uden indtægt. Egentlig skulle stramningen have haft virkning fra 1. juli i år, men på grund af høj arbejdsløshed vedtog den nuværende regering med Radikale, S og SF at udskyde stramningen af dagpengereformen indtil januar 2013.

Dagpengereform gør ondt på østjyske HK'ere

Et folketingsflertal river tæppet væk under mere end en pæn slat arbejdsløse HK-medlemmer, viser HK-statistik

Af
Af Lars Norman Thomsen

Når den såkaldte dagpengereform, der er et barn af den tidligere VK-regering, træder i kraft fra årsskiftet, kommer den til at ramme en pæn del HK'ere i Østjylland.
Den nuværende regering har afvist at røre ved dagpengereformen, fordi Det Radikale Venstre var med til at stemme den hjem.
SF's arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen opfordrer i dag regering og folketing til at lempe VK-regeringens dagpengereform - ved at forlænge dagpengeperioden og lempe genoptjeningskravet -  og redde mange arbejdsløse fra økonomisk ruin, og den opfordring er der af gode grunde opbakning til i HK Østjylland.

En statistisk øjebliksbillede viser, at 775 medlemmer af HK's a-kasse i Østjylland vil blive ramt af ændringerne i første halvår 2013:

"Mange vil ikke kunne få kontanthjælp, fordi deres ægtefælle tjener for meget, eller fordi de fx er husejere. De risikerer dermed at komme til at stå helt uden indkomst," siger fællesformand Viggo Thinggaard.Statistik: Cirka 775 østjyske medlemmer af HK's a-kasse risikerer at miste retten til dagpenge i første halvår af 2013. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da der sker ændringer hver dag. Nogle kommer i arbejde, andre bliver arbejdsløse eller har været arbejdsløse gennem længere, og dermed ryger i fælden. De cirka 775 arbejdsløse HKmedlemmer fordeler sig på følgende kommuner: Favrskov: 35 Norddjurs: 45 Odder: 13 Randers: 138 Silkeborg: 97 Skanderborg: 49 Syddjurs: 33 Aarhus: 363 Samsø: 2 I alt: 775

Publiceret 28 September 2012 12:18