"Jeg kan love, at vi følger sagen tæt, og vi er i løbende dialog med Midttrafik for sikre at ordningen fungerer bedst muligt," forsikrer borgmester Kirstine Bille i sit svar til Claus Høgh Bentzen.

Debat:

Svar fra Kirstine Bille i Taxa-sagen

Svar på læserbrevet: Debat: Hvorfor vælger borgmesteren at tie i Taxa-sagen?

Af Kirstine Bille (SF), borgmester i Syddjurs Kommune:

"Kommunaldirektøren og jeg svarede personligt Talerørsgruppen for Taxivognmændene i Syddjurs Kommune med et brev sendt pr. mail i torsdags. Brevet blev desuden sendt med almindelig post til samtlige taxivognmænd i Syddjurs Kommune (Se kopi af brevet herunder).
Her følger desuden svar på de spørgsmål der rejses i læserbrevet. Her ud over mener jeg, at vi skal give ordningen lov til at virke, sådan at vi kan få nogen erfaringer med den.
Jeg kan love, at vi følger sagen tæt, og vi er i løbende dialog med Midttrafik for sikre at ordningen fungerer bedst muligt.
Svar på spørgsmål i forbindelse med læserbrev fra Claus Høgh Bentzen:
Kan forvaltningen fremvise i tilbudsmaterialet hvor lægekørslen er nævnt?
Det fremgår tydeligt af tilbudsmaterialet at der er tale om lægekørsel. (På side 7 under afsnit 4 i udbudsmaterialet. Samt i rettelsesblad 2, som hedder bilag D1.)
Hvilke vognmænd er det som har budt på kørslen?
30 vognmænd fra Økonomisk Forening for Person Transport figurerer på listen over vogne, der er tilknyttet Midttrafiks Flexkørsel, herunder lægekørsel.
Kan vi se det sammenligningsregnestykke, som viser at kommunen spare penge?
Vi har modtaget en række priseksempler fra Midttrafik, som viser væsentlige besparelser. Eksemplerne tager udgangspunkt i konkrete ture i Syddjurs Kommune i forbindelse med kørsel til læger i kommunen og til speciallæger uden for kommunen.
Vil borgmesteren formidle det lovede tlf.nr. hvor der kan bestilles lægeture uden for borgerservices åbningstid?
Lægeture bestilles gennem borgerservice. Alle ture bestilles med en ud og hjemtur, sådan at hjemtur kan foretages efter borgerservices lukketid. På hjemmesiden skriver vi:
Du kontakter kommunen på telefon 8753 5000, helst dagen før læge/speciallægebesøget.
Telefonen er åben mandag til onsdag kl. 08.30 – 15.00, torsdag kl. 8.30 til 17.00 og fredag  kl. 8.30 til 12.00.
Du kan tidligst bestille din kørsel 14 dage før din tid ved lægen.
Når du har bestilt din kørsel, går bestillingen videre til Midttrafik, som koordinerer den samlede lægekørsel for Syddjurs Kommune. Midttrafik sørger for, at du bliver befordret på de tidspunkter, du har aftalt med kommunen.
• Du får altid oplyst et konkret tidspunkt, som max. Må variere med +/- 15 minutter
• Du skal altid være helt klar til afgang, når vognen ankommer, dvs. have overtøj parat
• Det er ikke altid den lokale vognmand, der henter dig
• Du kan påregne, at skulle køre sammen med andre borgere, og du kan også komme til at køre en omvej
• Det er ikke altid muligt at få det ønskede afhentningstidspunkt. Det er tidspunktet, du får oplyst, der er gældende.
Det er muligt at ringe til Midttrafik og rykke for en lægetur på 70 11 22 20. Man kan også bestille egen betalt flextur via Midttrafik på 87 40 83 00.
Hvem er det der har fortalt byrådet, at 50% af kørslen stadig vil blive kørt af de lokale vognmænd?
Det er Midttrafiks umiddelbare vurdering at halvdelen af turene vil blive kørt af lokale vogne. Det kræver dog, at de 30 vogne melder sig klar til at køre.
Hvordan kan man ukritisk acceptere anbefalinger i en rapport fra april 2012 omhandlende transportomkostninger i Syddjurs Kommune når halvdelen af medlemmerne i gruppen er ansat i det firma rapporten anbefaler. (Det er formentlig/forhåbentlig ulovligt)?
Midttrafik er ikke et privat firma, men kommunerne i regionens trafikselskab. Derfor er de ikke en konkurrent til taxa, da de for kommunen har udbudt kørslen til private vognmænd.
Hvorfor er der ikke sendt et brev om ændringerne til de svage borgere som skal bruge tilbuddet?
Det har været kommunens vurdering, at annoncer i kommunens ugentlige annoncer og den direkte information fra hjemmesygeplejen og hjemmehjælpere har været tilstrækkelig.
Hvor længe går der inden kommunen griber ind over for Midttrafik, når de nu lang fra giver den service de har lovet?
Kommunen følger nøje, at der gives den aftalte service, og vi er i løbende dialog med Midttrafik.
Hvem har ansvaret når en af borgene bliver alvorligt syg, eller det der er værre, af at blive overladt til det danske klima i både halve og hele timer?
Vi har taget højde for at ved konsultationstid kl. 8.00 kan vi bestille direkte ved Midttrafik, således at borgere ikke er fremme før kl. 8.00. Ligeledes sørger vi for at tilpasse tiden så afhentning sker inden for klinikkens lukketid kl. 16.00. Det er bestillingskontoret i Midttrafik der har opgaven med at sikre, at det forløber så nemt som muligt for borgeren. Vi vil desuden følge op og løbende evaluere vores erfaringer med ordningen."

Ordlyden i brevet til Talerørsgruppen for Taxivognmændene i Syddjurs Kommune

Lægekørslens overgang til Midttrafik

I den seneste tid har der været en del utilfredse tilkendegivelser og mishagsytringer fra taxivognmænd i Syddjurs Kommune. Baggrunden er byrådets beslutning om at lade kommunernes trafikselskab Midttrafik administrere den visiterede kørsel til de praktiserende læger samt tilslutningen til Flextur. 
Som borgmester og kommunaldirektør er vi meget optaget af det lokale erhverv og dets rammebetingelser, herunder også taxabranchens betydning for borgerne. Derfor vil vi gerne kommentere på den seneste kritik og baggrunden for byrådets beslutning. 
Byrådet drøftede i foråret den analyse af de kommunale kørselsordninger, som vi har ladet Cowi udarbejde til os i samarbejde med vores egen administration, Regionen og Midttrafik. Byrådets mål var at sikre, at vi får mest muligt for de penge, som vi har til rådighed. 
Analysen viste et væsentligt økonomiske rationale i at centralisere vores kørselsordninger. Kombineret med et stort budgetpres på ældreområdet medførte det, at Byrådet besluttede, at vi skulle følge en række andre kommuner ved at lade Midttrafik administrere kørslen fremover. Vi forventer besparelser svarende til en kvart million på denne konto. 
Er det muligt at ændre beslutningen?
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at ændre beslutningen, der trådte i kraft d. 1. september 2012. Aftalen om lægekørsel indgår som en option i den et årige udbudskontrakt om flexkørsel som trådte i kraft marts 2012. 
Vi vil dog følge afviklingen af kørslen i den kommende periode nøje, og vi vil efter et års tid evaluere ordningen – også set i borgernes perspektiv. Vi vil også gennem vores samarbejde med Midttrafik medvirke til at udvikle kørslen, gerne i samarbejde med taxabranchen. 
Jeg håber, at I – ligesom en del af de lokale vognmænd allerede har gjort – vil byde ind på kørslen i forbindelse med et nyt udbud. Konkurrencen skærpes naturligvis som følge af centraliseringen i Midttrafik; men giver alt andet lige også nye muligheder for taxibranchen lokalt.
Vi håber på et fortsat godt samarbejde mellem talerørsgruppen og kommunen til gavn for borgerne i Syddjurs Kommune.
Med venlig hilsen                                                                     
Kirstine Bille
borgmester

                                                      
Nich Bendtsen                                                                                       kommunaldirektør                                    

Publiceret 25 September 2012 20:55