Møllepost til kommunalpolitikerne

Modstanderne af kæmpevindmøller i Hevring Ådal forsøger at appellere til kommunalpolitikerne

Af
Anette Bonde

Beboere i Ørsted, der kommer til at bo nærmest ved de seks planlagte kæmpevindmøller i Hevring Ådal forsøger i et brev stilet til hver af kommunalbestyrelsens medlemmer at få dem til at sige nej til møllerne. På vegne af disse puttede Dorte Madsen og Anette Villadsen torsdag aften 27 breve i postkassen med argumenter for, hvorfor de mener, at vindmøllerne skal afvises.
VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er undervejs, og beboerne håber at de i snart 11. time kan afværge opstillingen.
"Vi ved, at det er lige nu, de er i gang med at stemme om opstillingen. Vi håber ikke vi er for sent på den", siger Anette Villadsen.
De slår blandt andet på, at store vindmøller støjer betydeligt mere end mindre møller, og at en vindmølle på 1,8 MW stort set producerer det samme som en 3,0 MW, ved den gennemsnitlige vindstyrke i ?Hevring Ådal?.
De nævner også, at støj fra vindmøller kun måles teoretisk og gennemsnitligt i modsætning til alle andre støjgener, og at lavfrekvent støj kan genere indendørs.
"Hvis den udendørs støj ligger på den højeste danske grænseværdi på 44 dB, vil støjen fra store møller i mange tilfælde overskride den indendørs grænse for lavfrekvent støj på 20 dB."
De muligvis kommende møllenaboer henviser i brevet til, at Henrik Møller, professor ved Ålborg Universitet, er én af talsmændene for, at større vindmøller udsender en voldsom, lavfrekvent støj, som kan forårsage stress og søvnproblemer.
Endelig nævner de også, at der i Hevring Ådal allerede er et højt støjtryk fra flere støjkilder, og at man i Aarhus kommune droppede kæmpevindmøller udelukkende ud fra hensyntagen til naturen, landskabet og de omkringboende mennesker.
De henviser desuden til, at vindmøllerplaner også er droppet i Slagelse, Storarden, Kolding, Horsens, Holbæk, Gribskov, Sønderborg og Køge kommuner.

null

Publiceret 25 September 2012 08:00