Debat Syddjurs:

Hvor er kommunens troværdighed henne?

Af Torben Prang, Øksenhøjvej 4, Lime, 8544 Mørke:

"Vi må undres over kommunens håndtering af beslutningsprocessen i forbindelse med placering af biogasanlæg i Lime/Lemmer.

Selve processen starter som det bør og skal. Der rettes henvendelse til Cowi, der i samarbejde med kommunen får ansvaret for at udpege egnede lokaliteter til anlæggelse af et biogasanlæg i Syddjurs kommune.

Hvad nytter det så, at kommunen ignorerer de anbefalinger og konklusioner, der fremkommer klart i Cowi`s analyserapport

At Lime/Lemmer fortsat er i spil undrer os, når der tages udgangspunkt i det foreliggende analysemateriale.

Ifølge Cowi's rapport fremgår det under rubrik 4.2 – vurdering af brugelige områder, at Lime/Lemmer vurderes til ikke at være egnet til placering af et biogasanlæg, ud fra landskabelige, trafikale og grundvandshensyn, og bør herefter fjernes fra listen over egnede lokaliteter, og i konklusionen nævnes, at Lime bør udgå pga. grundvandshensyn og landskabelige hensyn.

Et eller andet fortæller os, at rapportens konklusioner ikke passer ind i kommunens interesser.
Det sidste er, at arealet ved Lime/Lemmer reduceres, så de på den måde kan få rygdækning fra rapportens anbefalinger.

En anden detalje, der virkelig stikker i øjnene er, at i referat fra økonomiudvalget står anført at økonomiudvalget indstiller rapporten til byrådets godkendelse, men med den tilføjelse at Lime gentilføjes som egnet område. Hvorfor denne besynderlige modsigelse af Cowi-rapporten og hvad ligger bag?

Et spørgsmål, der hele tiden trænger sig på er, om der er en skjult agenda fra kommunen, der ikke kommer frem. Forhåbentlig er der slet ikke tale om nogen form for særinteresse?

Lime har ikke en politiker/officielt talerør udadtil. Desværre har vi ej heller et byråd, der tager Cowi-rapporten til efterretning, hvilket ses tydeligt i forhold til afstemningen. Havde vi det, ville Lime ikke være blandt de sidste to lokaliteter i forhold til placering af biogasanlæg.
To undlod at stemme, én imod og 23 for.

Borgerne i Halling har udtalt, at de fornemmer, de er fanget i et politisk spil med skjulte dagsordener og voldsomt hastværk. Det fornemmer vi også."

Publiceret 24 September 2012 17:30