Debat:

Wistofts frivillige fængsel

Af Lars Klottrup (S), Hedeskov, Rønde:

"Når viceborgmester Claus Wistoft under sidste byrådsmødes debat om biogas-lokationer kommer med såkaldte ”overordnede betragtninger” om de rammer, folketinget og energiforliget sætter for kommunens arbejde, sætter han frivilligt det kommunale selvstyre i fængsel.
Vi SKAL nemlig ikke nødvendigvis have biogasanlæg i Syddjurs, vi skal blot lave en SCREENING af mulighederne for at placere sådanne. Hvad nu, hvis der ikke er gylle nok i kommunen? Eller hvis den gylle, der er til stede, allerede er ”optaget” af tilstødende kommuners biogasanlæg?
Sådanne selvstændige tanker skal man selvfølgelig begynde med, før man tænker på biogas-lokationer. Har Syddjurs Kommune så gjort det? Overhovedet ikke! Der er lavet en lokations-analyse med hovedet under armen. Cowi-analysen peger godt nok på, at over 2/3 af al gylle på Djursland findes i Norddjurs Kommune. Men hvem lader sig stoppe af sådanne facts? Når nu investorerne står og tripper i starthullerne med kommunegaranterede penge i lommerne?
Slutresultatet bliver en udpegning af Lime og Hornslet, til biogas-forsyning af et kraftvarmeværk i Hornslet. Der er godt nok ingen nævneværdig ”fri” gylle til stede i en radius af 10 kilometer fra de 2 lokationer. Og Hornslet opnår slet ingen CO2-gevinst ved at gå fra at få fjernvarme fra Studstrup-værket til selv at producere den på basis af biogas. For Studstrup-værket går på papiret over til CO2-frie brændsler inden længe.
I stedet for at fragte gyllen til Lime eller Hornslet fra Norddjurs i CO2-belastende lastbilskolonner var det måske en ide, at Wistoft for et øjeblik glemmer sine ivrige venner og tænker på, hvem han er valgt til at repræsentere. Ikke folketinget, men lokalbefolkningen i Syddjurs!
Vi vil ikke have CO2-belastende lastbilskolonner med gylle fra Norddjurs gennem vores kommune. Vi vil have undersøgt muligheden for et samarbejde med Norddjurs om at levere den ”frie” gylle, der specielt findes i den nordlige del af Syddjurs kommune, til et fælles stort biogasanlæg i Grenå. Gennem en decentral omladestation, for at undgå for meget CO2-forurenende lastbilkørsel.
Kom ud af dit fængsel, Wistoft. Sæt det kommunale selvstyre fri."

Publiceret 22 September 2012 12:05