To klasser mødes i cyperspace via to fladskærme.

To klasser mødes i cyperspace via to fladskærme.

Eleverne går i samme klasse på hver side af Kattegat

Anholt og Voldby skole indfører interaktiv fjernundervisning

Af
Anette Bonde

Voldby Skole, Anholt Skole og Sejerø Skole (Kalundborg Kommune) har som de første i Danmark indført interaktiv fjernundervisning og fjernlæring i Folkeskolen.
Der er tale om et webbaseret undervisningsforløb mellem grundskoler lokalt, nationalt og globalt og på tværs af klasseniveau. Det er et pilotprojekt, hvor undervisningsdifferentiering, inklusion samt ansvar for egen læring er hovedoverskrifterne i gevinsten hos eleverne.

Forskellige skoler
Eleverne går på vidt forellige skoler og oven i købet på forskellige klassetrin.
Det startede i november 2010. De tre skoler samarbejdede til marts 2011 i faget engelsk via videokonference, Smart Boards, GoogleDocs, Gmail samt software – Web 2.0 tjenester. Projektet blev så stor en succes, at de tre skoler nu skal i gang med et projekt om grøn energi. Det inkluderer også en skole i Singapore.
Undervisningen tilrettelægges og lægger op til at børnene naturligt har et medansvar for egen læring. Desuden giver modellen øget mulighed for inklusion.
"Jeg oplever, at eleverne har en stor glæde ved selv at kunne administrere deres undervisning, og teknikken bidrager som værktøj hertil", forklarer skoleleder på Anholt Skole Helene Hennings.

Gevinst for skolerne

Programleder Lotte Brinkmann, der er ophavskvinde til pilotprojektet, ser endvidere en række gevinster for skolerne med den form for interaktiv undervisning, blandt andet i form af adgang til ekspertundervisere, adgang til særlige ressourcepersoner samt bedre muligheder for at tiltrække mandlige undervisere.
"Vores erfaringer viser, at når eleverne er selvstyrende og arbejder med medier og indhold, der interesserer dem, så er der ingen disciplinære problemer. Endvidere er der udfordringer til alle elever, herunder de dygtige elever som tit er en overset gruppe. Samtidig kan man integrere specialundervisningen i normalklasserne."

Fase 1 i projektet Interaktiv Fjernundervisning er finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Norddjurs Kommune. Fase 2, der netop er skudt i gang er finansieret af Solutors A/S, der er certificeret udbyder af Smart Boards, samt delvist af skolerne selv.
Fra januar 2012 er CELM - Center for e-læring og medier i VIA - gået ind i projektet. I første omgang med henblik på at deltage i kvalificering af blandt andet lærernes kompetencer, udvikle læremidler/software og hardware samt tilpasning af it-udstyr til den anvendte pædagogik og didaktik

Publiceret 21 September 2012 13:00