Formande for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild, og formændene for seks andre andre distriktsråd i den vestlige del af Syddjurs, mener fortsat, at der er gode økonomiske argumenter for at bygge et nyt rådhus ved Rønde.

Formande for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild, og formændene for seks andre andre distriktsråd i den vestlige del af Syddjurs, mener fortsat, at der er gode økonomiske argumenter for at bygge et nyt rådhus ved Rønde.

Økonomiske fordele ved at bygge nyt rådhus

Syv distriktsråd er ikke i tvivl om, at der vil være økonomi i at bygge et nyt rådhus tæt på Rønde i stedet for at bygge om

Af
Af Lars Norman Thomsen

Sig nærmer tiden, hvor politikerne skal beslutte sig for, om tiden er til at bygge et nyt rådhus, eller der skal satses på en ombygning af det eksisterende rådhus i Ebeltoft sideløbende med, at rådhuset i Hornslet fortsat får en funktion.

De syv distriktsråd i den vestlige ende af kommunen, der i debatten konsekvent har plæderet for at bygge et nyt rådhus ved Rønde, er fortsat ikke i tvivl. Det forudsætter naturligvis, at Indenrigsministeriet giver dispensation fra deponeringsordningen.

“Sammenlignet med at fortsætte med at benytte de eksisterende, forældede bygninger vil et nybyggeri lægge beslag på færre driftsmidler og dermed indebære et mindre pres for at spare på andre områder i fremtidige kommunale budgetter. Vi mener endvidere, at vi kan dokumentere, at de beregninger, kommunens rådgiver har lavet for de forskellige scenarier for rådhusbyggeri, er urealistiske,” siger Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, der er talsmand for de syv distriktsråd.

Forkert regnestykke

Han mener, at kommunens rådgiver undervurder omkostningerne til at ombygge de eksisterende rådhuse i Ebeltoft og Hornslet, og de overvurderer tilsvarende, hvad det vil koste at bygge et helt nyt rådhus.

Han henviser til, at de syv distriktsråd har haft en snak med repræsentanter for Sjælsøgruppen, der er en stor entreprenør, som i de seneste år har gennemført en række referencebyggerier, som er fuldt sammenlignelige med et nyt rådhusbyggeri i Syddjurs Kommune.

“Ud fra den dialog vi har haft med afdelingsdirektør Carsten Raundahl i Sjælsøgruppen, mener vi, at kvadratmeterprisen på ombygning ikke bør sættes til 2.800 kroner men mindst 4.500 kroner,” siger Carsten Skivild.

“Omvendt med kvadratmeterprisen på nybyggeri. Her sætter kommunens rådgiver en kvadratmeterpris på 16.000 kroner baseret på en sammenligning med et prestigebyggeri som det nye rådhus i Viborg. Den standard mener vi ikke, vi nødvendigvis skal gå efter i Syddjurs Kommuner. Efter de informationer, vi har indhentet, kan vi sagtens få et kvalitetsbyggeri til for eksempel 13.000 kroner pr. kvadratmeter. Det giver en samlet besparelse i opførelsesprisen for et nyt rådhus på ca. 30 mio. kroner, og de sparede omkostninger til at forrente dette beløb ser vi hellere går til at forbedre den kommunale service.”

Publiceret 20 September 2012 07:15