Valg i Sparekassen Djursland

Valg til repræsentantskabet i Sparekassen Djursland

Af
Anette Bonde

"Så er det nu, hvis du ønsker at få indflydelse på fremtiden i din lokale spare-kasse", siger direktør Peter Lading Sørensen, Sparekassen Djursland.
Der er valg til sparekassens repræsentantskab fra 27. til 31. oktober.
Repræsentantskabet består af 36 garanter, hvoraf 30 er på valg. Dets vigtigste opgave er at vælge bestyrelsen, godkende regnskabet samt godkende eventuelle vedtægtsændringer.
Intentionen er, at repræsentantskabet sammensættes så alsidigt som muligt, det være sig ud fra et erhvervsmæssigt- som et geografisk synspunkt.
"Det er vigtigt for os, at repræsentantskabet er et 'spejl' af vore kunder i Sparekassen", understreger Peter Lading Sørensen.
Hvis man ønsker at stille op til valget eller kender én der vil, kan man henvende sig i Sparekassen. For at stille op til valget skal man være garant, og der skal være mindst fem andre garanter, der vil skrive under som stillere.
Sidste frist for indlevering af forslag til kandidater var 18. september.
Det nye repræsentantskab tiltræder 1. januar 2013 og vælges for en fire-årig periode.

Publiceret 19 September 2012 17:00