Fra v: Claus Wistoft (V), Ninna Thomsen (S) og borgmester Kirstine Bille (SF) kan nu frit hæve kommuneskatten i 2013 uden at skulle frygte for sanktioner fra Christiansborg. Der er opbakning hos de nævnte partier til at skrue på skatten, også hos Wistoft og Venstre, som ville have vished for først, at der ikke kom sanktioner.

Fra v: Claus Wistoft (V), Ninna Thomsen (S) og borgmester Kirstine Bille (SF) kan nu frit hæve kommuneskatten i 2013 uden at skulle frygte for sanktioner fra Christiansborg. Der er opbakning hos de nævnte partier til at skrue på skatten, også hos Wistoft og Venstre, som ville have vished for først, at der ikke kom sanktioner.

Carte blanche til at hæve skatten i Syddjurs

Syddjurs får lov til at indkradse yderligere 20,4 mio. kroner hos borgerne i 2013 af Økonomi- og indenrigsministeren

Af
Af Lars Norman Thomsen

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (B) har gjort det lidt lettere for politikerne i Syddjurs til at få sommeren til at vare vinteren over.
Ministeren har sagt okay til, at Syddjurs indkradser 20,4 mio kroner yderligere hos borgerne over skattebilletten. Det svarer til en skatteforhøjelse på mellem 0,3 og 0,4 procentpoint.
I forbindelse med forårets aftale om at justere udligningssystemet blev det aftalt, at nogle kommuner efter ansøgning fik mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kroner.
Det har 14 kommuner fået lov til, herunder Syddjurs.
For at skabe plads til disse skatteforhøjelser skal andre kommuner sænke skatten med et tilsvarende beløb, så det samlede beskatningsniveau i kommunerne holdes i ro og dermed undgå sanktioner.
For at understøtte målsætningen er der for 2013 etableret en tilskudsordning til kommuner, der har et højt beskatningsniveau.
Fem kommuner har fået tilskud til at neddrosle deres kommuneskat.

Skal ikke frygte sanktioner

Det er forudsat i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, at kommunernes samlede beskatningsniveau forbliver uændret.

En forhøjelse af skatterne i nogle kommuner skal dermed samlet set imødegås af sænkelser i andre kommuner for at undgå, at reglerne om kollektive og individuelle sanktioner får virkning.

Kommuner, der er tildelt andel af puljen for skatteforhøjelser, kan sætte skatten op svarende til den tildelte ramme uden, at det medfører individuel sanktion.

Syddjurs kan altså hæve skatten uden at skulle frygte for sanktioner.

Syddjurs vandt ikke noget

Økonomi- og Indenrigsministeriet havde forlods udmeldt kriterierne for puljen til skatteforhøjelser på 250 mio. kroner.

Et afgørende kriterium var, om kommunen fik et tab på justeringen af udligningssystemet.

Selv om Syddjurs fik tilført 20 mio. kroner ved justeringen af udligningssystemet, blev disse penge reelt modregnet fra statens side på andre indtægtskonti (læs bloktilskud).


Publiceret 19 September 2012 10:30