Allingåbrohallen får overdraget de to pavilloner, soldaterne byggede i sidste uge.

Allingåbrohallen får overdraget de to pavilloner, soldaterne byggede i sidste uge.

Fotogalleri:

Uro mellem nord og syd

Skive Kaserne afholdt i sidste uge øvelse ved Allingåbro og Auning

Af
Anette Bonde

En civil milits, Le Noir, forsøger at trænge ind i den sydlige region for at spænde ben for det forestående valg i syd. Der har længe været uroligheder de to områder imellem, og det har nu resulteret i en splittelse af landet i to stater. Syd har forsøgt at løsrive sig og blive selvstændig. Der skal nu afholdes valg, og det vil Le Noir forhindre. Le Noir har længe undertrykt og udnyttet de beboere i syd, der bor tæt på grænsen mod nord.
"Dette primært centreret omkring grænsebyerne Allingåbro og Auning", står der i drejebogen.
Soldaterne er på vagt. De har gjort klar til sprængning af broerne i Allingåbro og omegn. Deres opgave er at sørge for, at det demokratiske valg afvikles, så det sydlige område kommer videre med at opbygge et selvstændigt land.

Sultne, trætte, men glade

Dennis S. R. Jeppesen, løjtnant og uddannelsesstøtteofficer, har skrevet drejebogen for øvelsen. Den involverer godt 60 ledere og øvelsestagere fra Ingeniørregimentet, Skive Kaserne. Én gang om året står den på en særlig hård patruljeøvelse, og denne er én af dem.
Soldaterne startede fra Skive Kaserne mandag morgen, og torsdag går det nordpå igen. Denne onsdag formiddag har nogle af dem ikke fået mere end en lille times søvn, al transport mellem lejren i Sletten Plantage og Allingåbro, Auning, Løvenholm med mere foregår til fods.
"Nogle af dem har gået 32 kilometer i nat med 25 kilo oppakning", fortæller Dennis S. R. Jeppesen.

Al transport mellem Sletten Plantage og Auning, Allingåbro og Løvenholm foregik til fods.

Al transport mellem Sletten Plantage og Auning, Allingåbro og Løvenholm foregik til fods.

Pavilloner til hallen

I øjeblikket er en snes stykker ved at tømre en pavillon sammen ved Allingåbrohallen, mens de øvrige er på orienteringsmarch for at finde de maddepoter, der er lagt ud over et større område. De er sultne.
"Ja, de er trætte, sultne, nogle har ondt i hænderne, fødderne, hele kroppen. De har gået langt med tunge ting, men de smiler og er glade. De synes, det er fedt, når vi kommer af sted på disse ture", forsikrer Dennis S. R. Jeppesen.
Han oplyser, at næsten alle har været udsendt, også flere gange - til Irak, Afghanistan, Libanon, eller Kosovo.
Det ligger Dennis S. R. Jeppesen på sinde at fremhæve soldaternes professionelle tilgang til de opgaver de bliver stillet, både de militære, og de civilt-faglige.
"Det er soldaterne der bærer den store ære for det flotte arbejde ved Allingåbro hallen. Det er deres faglige kunnen og stolthed som håndværkere, der har båret hele øvelsen, og som i dagligdagen gør konstruktionskompagniet til noget helt specielt."
Pavillonerne bliver efter øvelsen overdraget til Allingåbrohallen som tak for brug af faciliteter.

Forskellige eskalationstrin

Natten mellem tirsdag og onsdag blev der gjort klar til sprængning af fire broer i området. Det gælder om at undgå konfrontationer, og der arbejdes med helt faste eskalationstrin.
"Det første er at være til stede og vise fjenden sin uniform."
Fortsætter udfaldene eskalerer handlingerne og tydeligheden fra forsvarets side. Hjelmen tages på, dernæst udrustning, så våben, sløring, våbnet tages om fra ryggen og foran, der anråbes, gives varselsskud, etc. Fortsætter fjenden sin fremmarch og viser truende handlinger må forsvaret tage de ultimative/yderste midler i brug. Det er uskadeliggørelse uden at dræbe, og hvis ikke det er nok, så sprængning af broen.
"Invaderer de, så må vi skyde for at dræbe. Men kun hvis vi eller dem, vi skal beskytte, er truet på livet."
Det er i bund og grund devisen for forsvaret, understreger Dennis S. R. Jeppesen.
"Vi skal løse vores opgave med mindst mulig magt."

Soldaterne havde slået bivuakker op i Sletten Plantage mellem Auning og Allingåbro.

Soldaterne havde slået bivuakker op i Sletten Plantage mellem Auning og Allingåbro.

null

Publiceret 18 September 2012 07:00