I Kolind er der ingen forståelse for, hvis politikerne vælger at bruge forsikringsmillionerne fra rådhusbranden til anlægsarbejder andre steder i kommunen.

I Kolind er der ingen forståelse for, hvis politikerne vælger at bruge forsikringsmillionerne fra rådhusbranden til anlægsarbejder andre steder i kommunen.

Balancen i Syddjurs må ikke tippe

Foreningslivet i Kolind sender en sidste appel til politikerne i rådhusdebatten med et forslag om at satse skillingerne på Ebeltoft og Kolind

Af
Af Lars Norman Thomsen

Onsdag samles Syddjurs Byråd til temamøde forud for 1. behandlingen af næste års budget torsdag aften i byrådssalen i Ebeltoft.
Rådhusdebatten kører lige nu på de høje nagler, og der er lagt op til en større politisk holmgang, fordi vandene skiller både mellem og på tværs af partierne.
Det var reelt rådhusbranden i Kolind i marts 2012, der satte ny fut i debatten. Da rådhuset i Kolind gik op i lys lue, var der igen frit slag for at diskutere rådhusstruktur, og det fik mange til at slikke sig om munden.
Den debat har foreningslivet i Kolind kastet sig ind i med en appel til politikerne om, at det kan ikke kan være meningen at forrykke ligevægten i Syddjurs, fordi en stor arbejdsplads med 85 ansatte ved en tilfældighed gik op i røg.
I Kolind er der en klar forventning om, at nogle af de forsikringsmillioner, der er pludselig er blev kommunen til del, bliver kanaliseret tilbage til byen.
"Kommunal ligevægt er udvikling af den nordlige del af kommunen. Både Ebeltoft, Rønde og Hornslet har mange andre goder, som har sikret fremtidig udvikling for disse byer. Derfor skal der igen placeres kommunale arbejdspladser i den nordlige del af Syddjurs Kommune, hvor der ikke er planlagt fremtidig udvikling," lyder budskabet fra foreningslivet i Kolind, der fortsat minder om, at byen i forhold til infrastruktur er i høj kurs.

Det hårde i Ebeltoft - det bløde i Kolind

Siden rådhusbranden har foreningslivet troligt været samlet til fyraftensmøde i Superbrugsens baglokale hver tirsdag, og efterfølgende har det afkastet en række forslag til politikerne.
I det nyeste bidrager folkene i Kolind med et fjerde scenarie til rådhusdebatten:

  • "I bevarer rådhuset i Ebeltoft, hvor de nuværende afdelinger med byggeri, ejendomme, teknik, direktionssekretariat og byråd forbliver. Samme ”hårde” afdelinger og arbejdspladser som før branden i Kolind."
  • "I opfører et nyt moderne jobcenter/rådhus i Kolind, hvor også afdelingerne med social, børn, skole, plan, udvikling og kultur samles og placeres. Alle ”bløde” funktioner i et hus."
lyder opfordringen til det samlede byråd.

Status quo

Kolind folkene mener, at regnestykket går op økonomisk og sikrer Syddjurs Kommunes handlefrihed:

1. Forsikringssummen efter rådhusbranden i Kolind rækker til at realisere den tænkte løsning. I tilgift opnås mere end halvdelen af en fremtidig driftsbesparelse til under den halve investering. 
2. Ebeltoft beholder status quo med arbejdspladser, Rønde mister ikke nogle, omkostningerne til renovering af rådhus i Hornslet spares. Rådhuset i Hornslet er det, der er lettest at sælge eller lave om til at huse andre kommunale aktiviterer, mener man i Kolind.

3. Den foreslåede løsning betyder, at der ikke skal foretages ukendte investeringer i gamle bygninger.
4. Byrådet handler frit og er ikke afhængig af et "go" til at måtte deponere midler i forbindelse med at bygge et nyt rådhus som en del af et såkaldt offentlig-privat partnerskab (OPP).

null

Publiceret 18 September 2012 10:55