Budget 2013:

Det er politikernes opgave at prioritere - ikke administrationens

Af Christoffer Pedersen, Lillerupvej, Rønde:

"I torsdags var jeg til borgermøde om budget 2013. Et spændende møde, hvor politikerne fik mulighed for at forklare, hvorfor det er nødvendigt med nedskæringer på nogle områder for at få budgettet til at hænge sammen.

Årsagerne hertil er dels, at demografien i Syddjurs kommune gør, at "forsørgerprocenten" er høj, dels at man har haft nogle uforudsete udgifter.
Dertil kommer, at en ny rød regering ikke har betydet en bedre økonomi for kommunerne – snarere tværtimod. Udligningsreformen har ikke været til gavn for Syddjurs Kommune i det omfang man med rette kunne have forventet.

På borgermødet var det tydeligt, at mange borgere forståeligt har været bekymrede over det budgetkatalog, som administrationen har udarbejdet. Budgetkataloget indeholder en lang række forslag, som ikke har nogen gang på jord. Eksempelvis forslag om nedsættelse af elevernes timetal, lukning af Thorsager skole mv.

Personligt tror jeg ikke, at nogen politikere som ønsker genvalg, vil kunne finde på at foreslå en nedsættelse af timetallet for eleverne i Folkeskolen. Eleverne har brug for flere timer – ikke færre. Ligeledes synes forslaget om en lukning af Thorsager skole mest af alt at være ?opfundet til lejligheden?, så politikerne har noget de oplagt kan vælge fra. Besparelsen ved det forslag er i hvert fald svær at få øje på.

Processen omkring budgetlægning skal ske i fuld åbenhed, men administration og politikere har en stor opgave i at forklare, at budgetkataloget er et katalog til inspiration for politikere, hvoraf en del selvfølgelig (og heldigvis) aldrig vil blive gennemført.

Administrationen burde derfor også give politikerne bedre muligheder for at prioritere. Det virker noget underligt, at budgetkataloget alene rummer besparelsesforslag for et beløb cirka svarende til det beløb der reelt skal findes. Husk, at det er politikernes opgave at prioritere – ikke administrationens."

Publiceret 15 September 2012 15:00