Knap 200 unge gav inputs til Norddjurs Kommunes kommende ungdomspolitik.

Knap 200 unge gav inputs til Norddjurs Kommunes kommende ungdomspolitik.

Unge formulerer unge-politik i Norddjurs

Ideer kom på bordet til ungdomsmøde

Af
Anette Bonde

Knap 200 unge fra hele kommunen havde fredag 7. september taget turen til Ungdomsskolen i Grenaa for at udvikle ideer til og sætte deres aftryk på Norddjurs Kommunes kommende ungdomspolitik.

Døgnseminar

Ideerne fra ungdomsmødet bliver taget med, når en nedsat arbejdsgruppe bestående af unge, kommunalpolitikere samt ansatte i Norddjurs kommune i slutningen af september tager på døgnseminar. Her skal der udarbejdes forslag til ungdomspolitikken, som efter planen skal være klar til politisk godkendelse i starten af 2013.

Roterende ideudvikling

Inden de unge tog fat, sagde borgmester Jan Petersen et par velvalgte ord, hvor han blandt andet takkede dem for at de ville være med.
"Uden målgruppens input bliver politikken ikke forankret i virkeligheden, og hvem er mere ekspert i de unges forhold end de unge selv."
Herefter startede ideudviklingen. Metoden, som en ekstern konsulent stod for, var roterende ideudvikling, hvor de unge skiftede bord og diskuterede ideer hver 6.-8. minut.
Borgmester Jan Petersen forklarer, at ungdomspolitikken bliver udformet, så den stiller ambitiøse og konkrete mål for ungdommen i Norddjurs.
"Den skal være med til at sætte ungdommen på dagsordenen og sikre, at Norddjurs også i fremtiden vil være et attraktivt sted for unge at bo, uddanne sig og tilbringe fritiden. Samtidig er det meningen, at politikken både skal indeholde visioner og konkrete handleplaner, så den bliver et arbejdsredskab, der kan sikre handling og udvikling på ungdomsområdet."

Publiceret 15 September 2012 09:00