Lars Møller (foto) og Valdemar Haumand opfordrer borgerne til at komme med inputs til politikerne.

Lars Møller (foto) og Valdemar Haumand opfordrer borgerne til at komme med inputs til politikerne.

Debat:

Norddjurs - Dig og mig!

Af Valdemar Haumand (S), gruppeformand for socialdemokraterne i Norddjurs og Lars Møller (S), kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs

Socialdemokraterne i Norddjurs arbejder for en stærkere demokratisk proces og bedre borgerinddragelse. Det vil man kunne se i vores ændringsforslag til budget 2013 samt i det valgoplæg, vi er ved at udarbejde.
Vi arbejder med følgende elementer:
* Vi vil fastholde en kommunalbestyrelse på 27 medlemmer. 
* Der åbnes yderligere tre valgsteder med virkning fra KV2013: Gjerrild, Bønnerup og Vivild. 
* Der afsættes midler til etablering og drift af unges øgede deltagelse i demokratiet i Norddjurs Kommune gennem f.eks. ungdomsråd, fælles elevråd m.m.
* Vi vil mere aktivt inddrage borgerforeninger mv. i forbindelse med offentlige høringer,
Da Norddjurs blev til afløste de 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer ca. 56 medlemmer i de gamle byråd i Sønderhald, Rougsø, Nr.Djurs og Grenaa og vi mener at med det nuværende antal så sikrer vi muligheden for en bredere politisk og geografisk repræsentation.
Vi er gået fra 21 valgsteder til 9. Vi har selv stemt for at sammenlægge valgsteder så de fik en hvis størrelse, men vi vurderer nu, at vi gik for langt, og at det nu er tiden at revurdere den beslutning. Det er geografien og antal tilknyttede vælgere der ligger til grund for de nævnte valgsteder.
Vi er optaget af at få unge inddraget i de demokratiske processer og Norddjurs er pt. i gang med at udvikle en ungdomspolitik, i et godt samspil med de unge selv. Socialdemokraterne er optaget af at styrke denne proces ifht, alle unge uanset hvor de bor i Norddjurs.
Når vi inviterer til borgermøder eller høringer er det ikke altid at borgerne opdager det og møder frem! Så får vi en situation hvor vi har overholdt de demokratiske spilleregler men borgerne oplever det som om de ikke er blevet hørt. Vi vil bruge borgerforeningerne til at formidle, at nu er der en høring i deres område. Så når annoncen kommer i så får borgerforeningen også en mail.
Har I input til jeres lokale socialdemokrater om, hvordan vi styrker den demokratiske proces, så kontakt os.

Publiceret 14 September 2012 11:00