Danskerne kan disponere over flere penge

Indkomsten efter skat er steget

Af
Af Lars Norman Thomsen

Den gennemsnitlige disponible indkomst pr. skattepligtig dansker steg fra 181.700 kr. i 2009 til 195.500 kr. i 2010.

Det skyldes især tre forhold: Renteudgifterne faldt med 19,3 pct. i forhold til året før, overførselsindkomster steg med 6,7 pct., og erhvervsindkomsterne voksede med 1,8 pct.
Det fremgår af den nyligt indkomne publikation Indkomster 2010, der udkommer i dag.

Publikationen tegner et bredt billede af indkomstforholdene i Danmark.
Blandt mange konklusioner fra publikationen er disse:
• Uligheden i Danmark er blevet større siden årtusindskiftet. Den såkaldte Gini-koefficient er fra 2000 til 2010 steget fra 24,1 til 27,8. Gini-koefficienten går fra 0 (fuld lighed) til 100.
• 56.900 danskere havde i 2010 en samlet indkomst før skat på mere end 1 million kr. mod 45.900 året før.
• 8 pct. af de selvstændige tjente mere end 1 million kr. i 2010.
• Erhvervsindkomsten topper, når vi er 40-49 år.
• Indvandrere fra ikke-vestlige lande tjener væsentligt mindre end personer med dansk oprindelse.
• Efterkommere over 55 år fra både vestlige og ikke-vestlige lande har højere indkomst end jævnaldrende med dansk oprindelse.

Publiceret 14 September 2012 13:56