Debat:

Jeg er flov over flertallet i Norddjurs Kommunalbestyrelse

Af Tom Bytoft (S), medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Jeg er skuffet og flov over mine byrådskolegers beslutning på det sidste byrådsmøde, her havde vi sagen oppe om forandringer i den struktur, der skal være i Norddjurs Kommunes tilbud til nogle af vores mest udsatte og svageste familier, nemlig de familier der har behov for døgnophold på Familiehuset i Grenå.

Omlægningen vil betyde, at det tilbud vi har i dag bliver reduceret fra et døgntilbudet, til et tilbud hvor næsten 100 procent af familerne kun kan hjælpes i dagtimerne, og ikke i de timer hvor vi ved at disse familier har det allesværest, nemlig i aften- og nattetimerne, der hvor det i værste tilfælde kommer alkohol og vold ind i familien, der hvor et skrigende barn bringer forældrene på vanviddets rand, og der hvor de tungeste og sværeste tanker og erindringer er sværest at få væk.

Vi vil med det vedtagne forslag ikke kunne gøre noget for disse familier, de vil være overladt til sig selv i aften- og nattetimerne, og ikke have mulighed for at få den nødvendige hjælp og støtte.
Jeg frygter, at dette kan få helt uoverskuelige konsekvenser for disse familier, og at der også i Norddjurs Kommune opstår sager,  hvor omsorgssvigt, og misrøgt af børn bliver resultatet, jeg frygter for den dag, hvor vi i medierne skal høre om en " Brønderslev / Tønder sag" i Norddjurs Kommune.

Jeg ved godt, at vi har et dygtigt og fagligt professionelt personale, der vil gøre alt for at hjælpe disse udsatte familier, men nu kan hjælpen altså ikke forgå på hjemmebane mere, men kommunen skal ud og købe disse tilbud til astronomiske priser hos andre kommuner, eller private firmaer der udbyder denne ydelse, og hvad vil det så betyde.

Familien kan ikke fortsætte med at arbejde, hvad de kan idag, og derfor er der også en udgift til kommunen for tabt arbejdsfortjeneste med mere.

Børnene fjernes fra deres nærmiljø, skole, fritidsaktiviteter med mere, husk det er jo ikke nødvendigvis barnet, der er noget galt med, det er som oftest familien, der ikke fungerer.

Jeg er udmærket klar over, at beslutningen om at skabe et anderledes og billigere tilbud for disse familier var en beslutning der hænger sammen med budgetvedtagelsen for 2012, og at jeg var en del af denne beslutning. Jeg har erkendt, at det var en forkert beslutning, vi traf sidste år, at den ikke er gennemtænkt, og at konsekvenserne på alle måder er for store.
I min verden er det OK at have fejlet, det er dumt ikke at lære af dem, og det er utilgiveligt at begå dem igen. Det er dette, mine byrådskollegers er godt igang med. Jeg vil nu rejse punktet ved de kommende budgetforhandlinger, og håber meget, at de ellers fornuftige kolleger  i byrådet, vil se på området endnu engang.

Eller synes de  stadig, det er vigtigere at bruge penge på f.eks. at  fejre et havnejubilæum, åbne nye valgsteder, for slet ikke at tale om at "brande" kommunen, for det lyder da godt nok lidt hult.

For en god ordens skyld skal nævnes at SF, Df, og Hans Fisker støttede forslaget, og var med på at se, om vi ikke kunne gøre det bedre for vore svageste medborgere."

Publiceret 13 September 2012 19:56