Debat:

Tilpas randzonerne

Af MF Anne-Mette Winther Christiansen, næstformand i Folketingets Erhvervsudvalg (V), Syrenvej 12, 8500 Karlby v. Grenå

"I et debatindlæg i Adresseavisen 5. september 2012 hentyder Miljøordfører for Socialdemokratiet Torben Hansen til, at Venstre flygter fra alle tidligere planer og vedtagelser angående randzoner. Dette kan jeg blankt afvise. I sin tid indførte Venstre randzonerne til dyrkning af grønne afgrøder til blandt andet udvikling af energi. Det har aldrig været Venstres hensigt, at randzonerne skulle beordres dyrkningsfrie, offentlige tilgængelige eller placeres tankeløst omkring vandløb og søer.

I Venstre vil vi gå langt for miljøet, men løsningerne skal være intelligente og veldokumenterede. Beregninger foretaget af rådgivningsvirksomheden Niras op til sommeren 2012 viser, at randzonerne i nogle tilfælde helt kan undværes, mens der på andre områder er brug for bredere zoner. I stedet for at diktere placeringen af randzonerne på et fast landkort, bør man være fleksibel i tilpasningen af arealerne. Randzoner bør placeres ud fra informationer om arealers karakter.

Niras´ beregninger viser desuden, at man ved individuel tilpasning af randzonerne vil opnå en reduktion af kvælstofudvaskningen, der er tre til fire gange større, end hvad vi opnår med de planlagte 10-meter zoner. Det er da en effekt, som vil kunne ses på miljøet!
Ja, selv Fødevareminister Mette Gjerskov (S) udtalte til Altinget i maj 2012, at variable randzoner ville være en bedre løsning. Man kan derfor undre sig over, hvorfor regeringen alligevel valgte at indføre den nye randzonelov fra 1. september.

Socialdemokraternes ordfører ser randzonerne som et stærkt virkemiddel til at sikre miljøet og naturen. Jeg er egentlig enig. Der er ingen tvivl om, at 10-meters randzoner vil reducere kvælstofudvaskningen, men selv i miljøspørgsmål, skal man huske sin sunde fornuft. Derfor vil jeg foreslå, at regeringen i stedet lytter til eksperterne, så udvaskningen til søer og vandløb reduceres yderligere med mindre indgribende regler.
Vi har brug for regler som tilgodeser både landbruget, økonomien og miljøet."

Publiceret 11 September 2012 09:54