Debat Syddjurs:

Busk og Bech forgælder en hel generation

Af Tommy Bøgehøj (C), gruppeformand i Syddjurs Byråd:

"Nyt rådhus vil sætte kommunen i gæld de næste 30 år.
Anette Busk (S) og Carsten Bech (R) har været fremme i debatten med stort ønske om at bygge et nyt rådhus i Syddjurs Kommune. Det vil sige, at de vil sætte kommunen i en gæld på 150-200 millioner kroner, som næste generation kommer til at hænge på, lad mig hertil svare:

  • Vi har besluttet at lægge borgerservice ud i bibliotekerne i 5 byer, dvs. at behovet for at den enkelte borger skal besøge rådhuset minimeres kraftigt.
  • Der kalkuleres med, at det ny rådhus skal bruges af den nuværende medarbejderskare, men vi ved alle, at medarbejderstaben minimeres med årene. Det sker ved: dels øget digitalisering og mindre antal medarbejdere, dels overtager staten flere og flere centrale opgaver senest med skatteligning og udbetaling fra Danmark. Hver gang minimeres antallet af medarbejdere på rådhuset og endelig outsources flere opgaver til private firmaer. Så behovet for et stort rådhus falder støt og roligt år for år.
  • Der bliver argumenteret med store rationaliseringer og synergier ved at sidde i et fælles hus. Det må være en speciel socialdemokratisk og radikal organisationsstruktur, der betyder, at når fx socialrådgivere og byggesagsbehandlere sidder i samme hus, så kan der skabes synergier, så nogle af dem kan undværes!
  • Der bliver argumenteret med, at finansieringen er uproblematisk, når det sker i et OPP (offentlig, privat samarbejde) så skal kommunen jo ikke have nogen penge op af kassen, som i øvrigt også er helt tom. Dette er det værste sludder. Man binder sig til at betale et finansieringsfirma en årlig fortjeneste for at lægge pengene ud, og det binder man sig for i en hel generation frem, nemlig i 30 år, og hvem ved hvordan verden ser ud om 30 år.
  • Vi er i en tid, hvor vi skærer ned på skolerne, fritidsordninger, ældrepleje og ikke kan vedligeholde de kommunale bygninger, vi allerede har. Allerede i dag er vedligeholdelseskontoen så besparet, at de ansvarlige for kommunerenes bygninger prioriterer ud fra, at det er bedre at have rådne vinduer end dårlige kloakker??
  • Hvis Busk og Bech kan trylle 150-200 millioner kroner frem af hatten, skulle vi hellere investere dem strategisk i udvikling af kommunen, nemlig i erhvervsudvikling i Hornslet, i uddannelse og skoler i Rønde og i turisme i Ebeltoft og Midtdjurs, så kunne vi i stedet for at forgælde næste generation nemlig forgylde næste generation og se, det er en helt anden sag."

Publiceret 09 September 2012 13:29