Vivild Vandværk drives videre som selvstændigt vandværk ejet af de lokale forbrugere.

Vivild Vandværk drives videre som selvstændigt vandværk ejet af de lokale forbrugere.

Forbrugere vender tomlen nedad for fusion med Aqua Djurs

Det bliver ikke til noget i denne omgang med at fusionere Vivild Vandværk og Aqua Djurs

Af
Af Lars Norman Thomsen

Vivild Vandværks forbrugere ønsker fortsat at være sig selv.
Det står klart efter, at et forslag fra den siddende bestyrelse om at fusionere med Aqua Djurs blev nedstemt på en nyligt afholdt ekstraordinær generalforsamling.
Her argumenterede bestyrelsen for sine ideer og synspunkter for de fremmødte, der talte 6 forbrugere foruden bestyrelsen som var repræsenteret med 4 medlemmer.
Der var tillige indlæg fra Aqua Djurs om deres syn på mulighederne omkring en fusion.
Bestyrelsen havde på forhånd gjort opmærksom på, at den ville forlade skansen i samlet flok, såfremt forslaget om fusion blev nedstemt.
Sådan kom det til at gå, for de fremmødte vendte tomlen nedad for bestyrelsens planer.
Det lykkedes at få dannet en ny bestyrelse bestående af følgende:

  • Ejvind Godballe
  • John Schmidt
  • Søren Krüger
  • Willy Christensen
  • Jørgen Andersen
Jørgen Andersen er ny formand for Vivild Vandværk.

null

Publiceret 09 September 2012 14:45