"Venstre siger klart fra til at hæve kommuneskatten, hvis det medfører sanktioner fra staten," siger Venstres gruppeformand i Syddjurs, Claus Wistoft.

Syddjurs i hård kamp om skattemillioner

Politikerne i Syddjurs har lagt billet ind på en mulig forhøjelse af kommuneskatten i 2013, men det har 21 andre kommuner også

Af
Af Lars Norman Thomsen

22 kommuner har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lov til at hæve skatten med i alt 612 millioner kroner i 2013.
Syddjurs Kommune, der startede budgetforhandlingerne midt i august med at skulle skaffe 79 mio. kroner for at få det kommende års budget i balance, er blandt ansøgerne til en skatteforhøjelse.
Kommuneskatten i Syddjurs er i øjeblikket 25,3 procent, men kommunen har - for alle tilfældes skyld - søgt om lov til at hæve skatten med 0,5 procentpoint.
Det vil cirka give brutto 29 mio. kroner mere i kommunekassen, men efter reguleringer for det såkaldte skrå skatteloft kun små 22 mio. kroner netto.
 

Kampen er hård

På forhånd har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftalt, at kommuneskatten maksimalt må hæves med i alt 250 millioner kroner 2013.
Derfor bliver kommunerne nu nødt til at forhandle indbyrdes om, hvem der skal have lov til at gennemføre skattestigninger.
Forhandlingerne mellem kommunerne lettes en smule af det faktum, at fem kommuner melder sig klar til at sænke skatten for i alt 196 millioner kroner.
Blandt de kommuner, der er i samme båd som Syddjurs, er både udkants-, velhaver- og forstadskommuner.
Hjørring Kommune topper listen med ansøgning om at få lov til at hæve skatten med 87 mio. kroner.

Ja til skatteforhøjelse, men...

Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) fortæller, at forhandlingerne om budgettet hidtil har resulteret i, at der er sat navn på cirka 50 mio. kroner af de 79 mio. kroner, der var opgaven fra start.
Hun forventer ikke, at Syddjurs får lov til at øge kommuneskatten med 0,5 procentpoint.
"Nej, det virker urealistisk. Vi kan håbe på 0,2 eller 0,3, men det bliver alles kamp mod alle, når vi skal forhandle med de øvrige kommuner," erkender hun.
Der er flertal i byrådet for at give kommuneskatten endnu et nøk, og Venstre, der notorisk er meget tilbageholdne med at opkræve flere penge i kommuneskat, vil også være til at snakke med.
Dog understreger gruppeformand og viceborgmester Claus Wistoft, at Venstre på ingen måde siger ja til en skatteforhøjelse, der ikke er clearet med Økonomi- og Indenrigsministeriet.
"Vi går ikke med til at hæve kommuneskatten, hvis det medfører sanktioner fra staten i form af, at vi skal tilbagebetale noget af skatteprovenuet til staten," understreger Wistoft.
Han erkender dog, at der er skåret tæt til på alle "sociale serviceområder" i budgettet, og derfor kan det blive nødvendigt at skrue på skatten.
"Vi må jo erkende, at regeringens såkaldte uligningsreform godt nok nok så ud til at omfordele flere midler til os i Syddjurs, men virkeligheden er jo, at vores bloktilskud tilsvarende er blevet beskåret, og så er vi jo lige vidt."

Publiceret 08 September 2012 07:00