Vindmølledebatten i Syddjurs formåede at engagere en stor gruppe borgere, som i den grad udfordrede de poltiske partier. Arkivto.

Vindmølledebatten i Syddjurs formåede at engagere en stor gruppe borgere, som i den grad udfordrede de poltiske partier. Arkivto.

Kommentar:

Demokratiske udfordringer

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør

"Venstre har 697 medlemmer på Djursland. 207 (30 procent) af dem dukkede op til sidste uges højt profilerede opstillingsmøde i Ørum Aktiv Center, hvor medlemmerne skulle tage stilling til, om Anne-Mette Winther Christiansen eller Claus Wistoft skulle være partiets folketingskandidat i Djurskredsen.

SF kunne i weekenden meddele, at kommunalbestyrelsesmedlem Jytte Schmidt, Norddjurs, er partiets nye folketingkandidat på Djursland.

SF har 146 medlemmer på Djursland. Kun 40 procent bidrog til urafstemningen.

To historier, der i den grad skærer ind til benet af det lokale demokratis udfordringer. Der bliver færre og færre mennesker, der har lyst til at give deres besyv med.

Selv de, der har medlemskort, gider ikke engang bruge tid på at afgive deres stemme ved to så vigtige valghandlinger, som de nævnte.

For 40 år siden var der mere end 10.000 kommunalpolitikere i Danmark. Efter kommunalreformen i 1970 faldt tallet til ca. 4.700.
Og efter den seneste reform i 2007 har antallet igen taget et gevaldigt dyk til ca. 2.500 - et fald på 47 procent.
Det betyder, at antallet af kommunalpolitikere pr. 10.000 borger i dag er 4,5, mens det i 1962 var på 24,9. Kilde: Centrumvenstre-tænketanken Cevea.

I Syddjurs Kommune evalurerer man i øjeblikket den politiske struktur, og meldingerne er indtil videre, at der ikke er politisk flertal for at skære i byrådets nuværende størrelse på 27 medlemmer, selv om det selvfølgelig har været fremme i debatten fra visse politikere og embedsmænds side, at en reduktion i antallet vil medføre en tiltrængt modernisering og effektivisering.

De pågældende betragter ikke byrådet som en politisk sammensat flok, men en bestyrelse i virksomhedsmæssig forstand.

Beskæmmende at de pågældende ikke er kommet længere i deres tankevirksomhed, men heldigvis udgør de et lille mindretal.

Den demokratiske udfordring er der imidlertid på det lokale plan.

Set over de sidste godt 70 år  er den gennemsnitlige stemmeprocent ved kommunevalgene gået fra 84,6 procent i 1946 til 65,8 procent i 2009. Netop i 2009  var vi vidne til den laveste valgdeltagelse i 35 år. Tendensen peger i retning af, at det bliver endnu værre ved det forestående kommunalvalg i 2013.

Tallenes tale bekræfter blot, at for hver kommunalreform er antallet af lokalpolitikere blevet mindre og ditto vælgernes engagement til at deltage i den lokalpolitiske proces. 

Afstandene mellem politikere og borgere er simpelthen blevet for store, og det haster med  at gentænke vilkårene for det lokale demokrati.

Hvordan gør vi det?"

Publiceret 06 September 2012 14:27