Novopan inviterer Pindstrup borgere til møde

De seneste måneders omfattende kritik får nu Novopans ledelse til at lave damage control i forhold til naboerne i Pindstrup og Ringsø

Af
Af Lars Norman Thomsen

Novopan Træindustri A-S har været i overskrifterne i de seneste måneder, fordi virksomheden ikke lever op til kravene i den miljøgodkendelse fra 2000, som den er underlagt.
Det har fået borgere, Naturfredningsforening og flere politikere til at reagere med vrede og for nogles vedkommende endog forslag om at lukke virksomheden, indtil forholde er i orden.
Virksomhedens ledelse har hidtil forsøgt at tackle stormvejret ved at henvise til, at man er i dialog med kommunen om at få styr på miljøgenerne.

Nu forsøger Novopan imidlertid mere aktivt at lave damage control. Virksomhedens ledelse har inviteret alle borgere i Pindstrup og Ringsø til komsammen på virksomheden mandag 24. september.
Alle husstande i de to byer har modtaget eller vil modtage en personlig invitation fra Novopans administrerende direktør Henning Jensen til at dukke op til dialogmøde.
Invitiationen runddeles af repræsentanter fra IF Viking Pindstrup i denne uge.

Kun for inviterede naboer

"Det støver ind i mellem fra vores produktion. Det beklager vi. Vi har arbejdet med problemet gennem længere tid, og vi har iværksat flere tiltag. Det er vores forventning, at de vil mindske generne for jer," skriver Henning Jensen blandt andet i invitationen.
Invitationen gælder kun de inviterede naboer. På mødet lover virksomhedens ledelse at ville fortælle, hvordan den vil komme i mål, så den kan opfylde miljøkravene.

Der er ikke i invitationen sat dato på, hvornår det vil ske, men i et afsluttende PS oplyser Novpan, at den planlægger at afholde Åbent Hus i 2. halvår 2013.

Vel en indikation af, hvornår borgerne og andre interessenter kan forvente, at virksomheden kan leve op til miljøkravene.

Publiceret 06 September 2012 12:59