Debat:

Når septemberrøgen har lagt sig

Af
Af Torben Hansen

MF(S)

Miljøordfører

Randers:

"Kalenderen har passeret 1. september og loven om randzoner er trådt i kraft. En lov der betyder 10 meter zoner om vandløb og søer. Når man følger den til tider hysteriske debat, så virker det som om, at denne lov er helt altødelæggende for fædrelandet. Det er helt forkert, og de samme mørkemænd der er helt oppe i de høje toner, stod ikke bag glædesoptog, da det for nogle år siden gik den modsatte vej, da 160.000 ha braklagt landbrugsjord blev opdyrket. Randzonerne er kun på 50.000 ha, altså under en tredjedel, af den jord der er blevet opdyrket de seneste år. 

Mere ynkeligt er det, at Venstre som gennemførte randzoneloven i maj 2011, nu styrter af sted, på flugt fra tidligere tiders vedtagelser og planer.

Forskellen på det som Venstre stod bag i maj 2011 og det som den nye regering har fået flertal bag, er at offentligheden sikres adgang – ganske som det er med andre udyrkede arealer i Danmark - og der gennemføres forbud mod at dyrke energiafgrøder.

Socialdemokraterne ser randzonerne som et stærkt virkemiddel til at sikre miljø- og natur. Zonerne vil reducere udledningen af kvælstof og fosfor, mindske skadevirkningerne af sprøjtegifte samt skabe mere sammenhængende natur i Danmark. Det er da ikke så tosset!
Randzonerne reducerer udledningen af kvælstof med over 2500 tons – næsten 30 % af Danmarks reduktionsmålsætning på 9000 tons i 2015. Alternativet er en reduktion på 6 % i forbruget af kvælstofgødning på markerne – uden kompensation. Landbruget kompenseres for deres gennemsnitlige tab. Det betyder 95 mio. kr. i kompensation årligt, hvilket kommer oven i de ca. 115 mio. kr. landbruget får for randzonearealerne i almindelig landbrugsstøtte. I alt modtager landbruget ca. 210 mio. kr. om året for randzonearealerne.

En del af de seneste ugers diskussion har gået på de randzonekort der er stillet til rådighed for den enkelte landmand. Kortene er vejledende, og i sidste ende er det landmandens ansvar at udlægge randzoner om vandløb og søer over 100 m2 – ligesom det er en bilists ansvar ikke at køre mere end 50 km i timen i byerne. Det er vel også den enkelte landmand der bedst kender sin egen jord!

Debatten om randzonerne har været hård. Desværre er dette nødvendige skridt for at sikre vandmiljøet og naturen, blevet en kampplads for alt muligt andet, inkl. en kamp om sjælene i landbruget, hvor 2 konkurrerende organisationer, benytter randzonedebatten til skingre udfald. Når støvet og røgen har lagt sig, er jeg overbevist om at de fleste kan se, at det ikke er så tosset og at vi rent faktisk får væsentlige natur og miljøgevinster ud af det. Det er også hårdt tiltrængt efter at 160.000 ha. gik ind i drift for ganske få år siden. Randzonerne vil være til gavn og glæde for både nuværende og kommende generationer." 

Publiceret 05 September 2012 10:10