Siden hun kom hjem fra Grenen, har Amalia hjulpet sin mor Betina Pape, der er graver ved Homaa Kirke.

Siden hun kom hjem fra Grenen, har Amalia hjulpet sin mor Betina Pape, der er graver ved Homaa Kirke.

Amalia er hjemme igen

Hjælper sin mor på kirkegården

Af
Anette Bonde

Amalia, 16, bor hjemme igen. 21. august blev hendes tvangsanbringelse på Grenen i Glesborg ophævet ved byretten i Randers, og samme dag fik hendes mor, Betina Pape, lov til at hente hende.
Denne torsdag formiddag, hvor Lokalavisen taler med hende, er hun med Betina Pape på arbejde på kirkegården i Homå, hvor hun er ansat som graver.

Nyder at se sin familie

"Det er godt, vi har vundet i retten, men det har været en træls oplevelse at skulle igennem det her igennem næsten et år."
Det endte som nævnt med en tvangsfjernelse, og ovenpå det godt og vel halvanden måned lange ophold på Grenen, hvor der var overvågning og begrænset samvær med familie og venner, nyder Amalia hjemmelivet med sin familie og sin hund.
"Det er også rart for eksempel at kunne gå op i kiosken, når man vil, eller besøge Bedste og min far og stedmor og mine lillebrødre...."
Amalia glæder sig til at høre, hvad fremtiden bringer. Endnu (torsdag i sidste uge, red.) har kommunen dog ikke kontaktet hende og hendes familie. Hun håber, det ender med, at hun kan flytte til døgninstitutionen Forcen i Randers. Tidligere har hun også peget på Østergaard i Norddjurs som en god mulighed. Og her startede hun faktisk på institutionens interne dagskole-tilbud i denne uge.

Som tidligere fortalt blev Amalia tvangsfjernet i starten af juli efter en beslutning i Ankestyrelsen. I forvejen havde der udspillet sig et langt forløb, hvor Amalia var blevet hentet hjem til Norddjurs fra en døgninstitution i Brovst. Norddjurs Kommune visiterede hende til en plads på Grenen i Glesborg, hvilket Amalia og hendes forældre var meget imod. De anførte, at Amalia med sin diagnose ADHD og ODD ville være fejlplaceret her med risiko for at hun ville komme ud i en negativ udvikling. I stedet pegede de på Forcen i Randers eller Østergaard i Norddjurs.
Kommunen visiterede hende i stedet til en dagskole med fuldt ugeskema på Djurslandskolen. Det var heller ikke en løsning, indvendte Amalia og hendes forældre. De pegede på, at Amalia har brug for et pædagogisk tilbud på en døgninstution, der er målrettet unge med Amalias diagnose. Det endte med at Amalia gik hjemme i en periode uden at gå i skole.
Familien klagede til Ankestyrelsen, fordi Norddjurs kommune fastholdt sin beslutning om at Amalia skulle flytte ind på Grenen. De fik ikke medhold. Tværtimod. I juli blev Amalia tvangsfjernet til Grenen i Glesborg.
Betina Pape anlagde sag mod Ankestyrelsen, og 31. juli i byretten i Randers valgte dommeren at henstille til Norddjurs Kommune og Amalias forældre om at finde en løsning, som begge parter kunne gå ind for. Betina Pape oplyser, at kammeradvokaten oven i købet beklagede sagens forløb og det grundlag, der var blevet brugt til at fjerne Amalia.
På trods af dommerens henstilling fastholdt Norddjurs Kommune, At Amalia skulle placeres på Grenen.
Efter at tvangsfjernelsen af Amalia blev ophævet i retten tog familien Amalia hjem, kontaktede PPR i Norddjurs Kommune, og herfra visiterede man hende til institutionen Østergaards interne dagskole, hvor hun indtil videre fortsætter sin skolegang.

Publiceret 04 September 2012 11:00