Debat:

Lad os give den en kulturskalle

Af
Af Jesper Mathiesen (A)

PUK-udvalgsformand i Syddjurs:

"Det er med begejstring vi har noteret os, at Århus af en international jury er udpeget til at være europæisk kulturhovedstad i 2017. Flere års intenst forarbejde har bragt kulturhovedstaden endnu tættere på os end det var tilfældet i 1996, hvor København var værtsby. Faktisk er vi her i Syddjurs en del af kulturhovedstaden 2017. Derfor; tillykke til Århus, tillykke til Syddjurs. Århus er værtsbyen med set i en europæisk skala er ejerskabet et regionalt anliggende.

Derfor har det været afgørende for udpegningen, at det er lykkedes at få samtlige kommuner i Region Midtjylland til at bakke op om projektet – og altså også med opbakning fra Syddjurs. Der er ikke blot tale om moralsk og verbal opbakning, men også om et kontant tilskud udregnet efter en fordelingsnøgle. For Syddjurs Kommunes vedkommende udgør tilskuddet 1,3 mio. kr. Det er ikke penge vi trækker ud af kassen på én gang, men en opsparingsordning som i 2017 bliver til de 1,3.
Det er en investering i kultur, som jeg godt tør stå på mål for er mere værd end tallet siger i ønsket om mere kultur, flere kulturaktiviteter og kultur til alle. Med kulturhovedstadsprojektet har vi i Syddjurs en enestående mulighed for at integrere kulturel tænkning i at løfte og støtte kunst- og kulturlivet, som drivkraft i og for vores kommune.

Byrådet har allerede banet noget af vejen ved at udpege målet om at gøre Syddjurs Kommune til kulturkommune frem mod 2017. Det betyder at vi allerede fra nu, har påbegyndt den kulturelle rejse frem mod 2017. En rejse der også rækker ud efter det regionale samarbejde og partnerskaber bl.a. gennem Kulturring Østjylland, som Syddjurs er medlem af sammen med Samsø, Skanderborg, Favrskov, Odder og Norddjurs kommuner. En rejse som ikke starter ved år 0, men som tager afsæt i det syddjurske kunst- og kulturmiljø, hvor jeg kan få øje på en lang skare af ildsjæle, der med kunsten og kulturen skaber opfindsomhed, nye ideer og social forandringskraft.
Ansøgningen fra Århus om at blive kulturhovedstad er en sag på 120 sider med en perlerække af projekter fra hele regionen. Af lokale projekter finder man bl.a. NyMalt, som har budt sig til med maltfabrikken, som passer perfekt ind i hovedstadsprojektets hovedtema; Rethink, eller om man vil på dansk – gentænke. Altså en gentækning af maltfabrikken som en industrikulturel bygning der understøtter en ny udvikling med design, kulturaktiviteter, erhverv og innovation. Eller det kunne være opmærksomheden på kulturarven med Kalø Slotsruin og Rosenholm Slot, som kulturspor i landskabet.

Ansøgningen er fyldt med projekter af samme spændende karakter, som viser den brede kulturpolitiske tænkning, der bærer 2017-projektet; at kultur rummer byudvikling, integration og erhvervsudvikling, turisme og infrastruktur og udvikling af internationale kontakter og samarbejder. Der er lagt op til at kulturhovedstadsprojektet vil byde på mere end 300 kultur – og sportsbegivenheder, 12 megaevents der hver trækker mere end 50.000 tilskuere, og man derfor forventer at de mange begivenheder
samlet set vil samle 5 millioner publikummer på regionalt niveau. Det er en kæmpe satsning eller jeg vil fristes til at kalde det et kæmpe laboratorium, hvor kunst og kultur spiller den helt afgørende hovedrolle.
Organisatorisk er Århus 2017 bygget op om Fonden Århus 2017, som er en erhvervsdrivende fond med 13 medlemmer. Som medlem af fondsbestyrelsen glæder jeg mig til at bidrage til denne store kultursatsning, der handler om at planlægge og gennemføre værtskabet for den europæiske kulturhovedstad 2017, herunder at yde støtte til arrangementer og projekter op til, under og efter kulturhovedstadsåret 2017.

Efter Århus 2017 ligger det i kortene, at Danmark først i 2032 igen får tildelt et værtskab som kulturhovedstad. Så der er al mulig grund til at give den en kultur-skalle frem mod Århus 2017. Der bliver ikke en mere oplagt eller bedre mulighed for at få kulturpolitikken på dagsorden. Den mulighed skal vi gribe."

Publiceret 03 September 2012 16:02