Med mere end 200 medlemmer oplever Kolindsunds Venner stadig større interesse om foreningens arbejde med at gendanne Kolindsund som Jyllands største sø.

Med mere end 200 medlemmer oplever Kolindsunds Venner stadig større interesse om foreningens arbejde med at gendanne Kolindsund som Jyllands største sø.

Kolindsunds Venner runder en milepæl

Foreningen har fordoblet sit medlemstal i løbet af to år

Af
Af Lars Norman Thomsen

Foreningen Kolindsunds Venner, der arbejder på at gendanne Kolindsund som Jyllands største sø, mærker stærkt stigende tilslutning og har netop nu registreret medlem nr. 200.

Dermed har foreningen fordoblet sit medlemstal på blot to år, idet medlem nr. 100 blev nået i 2010.
Bestyrelsesformand Jesper Nielsen, Ryomgård, er ikke i tvivl om årsagen hertil:
"For det første har vi de seneste år formået at markere os langt stærkere i offentligheden end tidligere. For det andet er der en stigende interesse for de natur- og miljøværdier, som folk med rette forbinder vores foreningsarbejde med."
Jesper Nielsen fornemmer en større politisk bevågenhed i begge kommuner på Djursland. Senest kom det til udtryk, da Kolindsund var sat på dagsordenen ved et planlagt møde repræsentanter for de to kommuner med de to borgmestre, Jan Petersen, Norddjurs, og Kirstine Bille, Syddjurs, i spidsen havde aftalt med miljøminister Ida Auken på Kalø Jagtslot
Mødet måtte ministeren imidlertid aflyse, og der er endnu ikke sat dato på et nyt møde.


Følger spændt

"Bestyrelsen følger spændt arbejdet i regeringens natur- og landbrugskommission, der indenfor det næste år skal komme med forslag til, hvordan vi på en gang kan opnå mere natur og større bæredygtighed i landbrugsproduktionen," siger Jesper Nielsen.

"Ud fra kommissionens forslag forventer vi, at der vil vise sig nye muligheder for, at staten kan gå ind og understøtte gendannelsen af Kolindsund. Sker det, vil det være et gennembrud, som kan give vores projekt det afgørende skub, der skal til, for at det kan realiseres."
Natur- og landbrugskommissionen, der har tidligere MF'er for SF og blandt andet formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Jørn Jespersen som formand, har et år til at komme med forslag til at løse de økonomiske og miljømæssige udfordringer, som landbruget og naturen står overfor.

Herefter skal kommissionen arbejde på egentlige anbefalinger, som skal præsenteres for regeringen i første halvdel af 2013.

Kommissionen skal komme med konkrete forslag til, hvordan dansk landbrug og natur kan udvikles bæredygtigt både på kort og lang sigt.
 

Kolindsunds Venner blev stiftet i 1999, og fra 2003 kom der for alvor fremdrift i foreningens arbejde. Få år efter så Kolindsund Avis dagens lys som foreningens medlemsblad, og fra 2011 er kontakten til medlemmerne blevet suppleret med et elektronisk nyhedsbrev, der ligesom medlemsbladet udkommer to gange årligt. I takt med det stigende medlemstal er bestyrelsen desuden blevet udvidet med yderligere to medlemmer.

Publiceret 03 September 2012 16:08