Debat:

Stop med at stikke folk CO2-blår i øjnene

Af Per Dalgaard (DF), medlem af Syddjurs Byråd:

"På Syddjurs Kommunes byrådsmøde den 30. august, var første punkt på dagsordenen, Punkt 741, et om 'Partnerskab energi- og klima'. Et ganske fornuftigt punkt som sådan, hvor der ønskes at spare på energiforbruget i Syddjurs Kommune.
Punktet indeholdt også en ansættelse af en 'grøn vækst koordinator', som blev ført over på de løbende budgetforhandlinger. Ganske fornuftigt.

Kommunerne øjer i denne sag at få fingrene i store midler fra EU's ELENA projekt, hvor milliarderne flyder, når blot ordet grøn nævnes. Så selvfølgelig skal Syddjurs Kommune se, om ikke nogle af disse mange penge kan falde ned i vores slunkne kasse.

Punktets bilag var bl.a. den aftale med NRGI, som nogle mener vi skal tiltræde. Det ville Dansk Folkeparti meget gerne gøre, for så vidt den kun omhandlede det yderst fornuftige i at sparre på energien. Det er der fornuft i. Det er penge sparet, for hver gang man ikke behøver at fyre så meget, eller slukker lyset, hvor der ingen personer er til stede i et lokale. Dertil er en energirenovering af alle de kommunale bygninger sund fornuft.

Og netop energirenovering har DF været en drivkraft bag i det kommunale regi. Se blot på den renovering der pågår på skolerne. Havde det ikke været for DF's opmærksomhed, var der kun blevet renoveret på traditionel vis, og slet ikke den omfattende energirenovering af skolerne, der nu finder sted. Nu får skolerne isoleret lofter, får nye vinduer, nye radiatorer, nye energivenlige belysninger og et betydelig bedre miljø end ellers.

Men at denne aftale med NRGI er bundet op på en reduktion af CO2 udslippet, er et element der kun er medtaget, for at folk skal nikke til aftalen, uden at stille spørgsmål ved om det nytter noget på en forbedring på klimaet, eller spørge om hvad det vil koste det erhvervsliv vi alle lever af.

Derfor måtte jeg på  byrådsmødet fremføre nogle fakta, som aldrig oplyses, når CO2 problematikken er på banen.

F.eks. at det danske CO2 udslip på 0,2 procent af verdens totale udslip er så lidt, at selv et totalt stop af denne udledning ikke kan måles nogen steder overhovedet.
At det danske CO2 udslip i de sidste 20 år har ligget stort set konstant. Kilde: DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI, Århus Universitet, DMU.

At den danske CO2 udledning fra energiforbruget siden 1990 er faldet 23,2 procent, samtidig med at energiforbruget til produktion af varer voksede med 4,5 procent, og BNP voksede med 1,7 procent. Kilde: Klima- og Energiministeriet

Og nu skal denne aftale med NRGI begrundes med, at CO2 udledningen på det kommunale plan har stor betydning. Det er ganske enkelt at bilde folk noget ind. Det er usandt, ja ren snyd.

Det kan DF ikke være med til. Vi vil selvfølgelig fortsat arbejde på, at alle, både de kommunale men også de private husholdninger, sparrer så meget på energien som muligt. At det så har den sideeffekt, at CO2 udledningen reduceres, er helt fint. Men igen, at snyde folk til at tro at det vil betyde en forbedring af verdens klima, er ikke anstændigt at bruge som argument.

Derfor stemte Dansk Folkeparti imod dette punkt på byrådsmødet den 30. august 2012."

Publiceret 02 September 2012 17:20