Forstander Lars Emil Andersen i det grønne på Grenen i Glesborg.

Forstander Lars Emil Andersen i det grønne på Grenen i Glesborg.

En tirsdag på Grenen

Lokalavisen besøgte Grenen en tirsdag i sommerferien

Af
Anette Bonde

"Hej. Må vi kigge indenfor" Forstander Lars Emil Andersen træder sammen med Lokalavisens udsendte ind i opholdsstuen i én af de to bo-enheder på Grenen i Glesborg. Roden og Toppen hedder de. Det er åbne afdelinger. Tre sikrede afdelinger af Grenen ligger i Dalstrup.
"a da" lyder svaret. En ung fyr i sofaen kigger op fra computeren. Et par andre unge slænger sig i et par lænestole. I køkkenafdelingen sidder en, også med sin computer. Et par voksne er ved at gøre anstalter til lidt eftermiddagsguf.
"å, flyt lige computeren, du. Vi skal have dækket bord" lyder det.

Minutiøs dagsplan

I køkkenet hænger aktivitetsplanen, der viser, at der netop nu er samling i køkkenet. Bagefter skal der være ungemøde, værelsesrengøring, pause, aftensmad, lektielæsning/pause etc. Hele dagen er minutiøst planlagt. Det er et led i behandlingsstrategien af unge med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser som ADHD, ODD med mere, forklarer Lars Emil Andersen.
Én af de unge, en pige, vil gerne vise sit værelse frem. Skemaet er ikke nået til "værelsesrengøring" endnu, så hun beder lige om et minut til at ordne det fornødne. Efter et øjeblik åbner hun døren til sit værelse, som hun har indrettet hyggeligt med skrivebord, seng, skab, nips med mere.

Værksteder

Turen går nu til værkstederne. Der er et velassorteret træværksted, et lige så fuldt indrettet smedeværksted, et autoværksted, et kreativt værksted, et køkkenværksted og så alt 'det derude?. Det er den grønne linje med træfældning, beplantning, vedligeholdelse af de grønne arealer med mere.
"Vi har fokus på uddannelse som skole og værksteder plus aktiviteter i fritiden. Vi træner hele tiden de unge i at kunne begå sig socialt og i at de tilegner sig boglige og alle mulige andre relevante færdigheder. Evnen til at koncentrere sig, at planlægge og styre sig selv på en god måde styrkes også ved hjælp af megen motion, god kost og søvn."

Kun to tilfælde af kriminalitet

Der er 13 åbne pladser på Grenen, og for tiden bor der 12 unge.
Én af de dem er anbragt på baggrund i en dom for kriminalitet, mens de øvrige er anbragt der af andre årsager.
For små to uger siden begik tre af beboerne på Roden indbrud i nærområdet, og én af de tre blev derefter prompte flyttet til en sikret afdeling af Grenen. Lars Emil Andersen understreger, at det hører til undtagelserne.
"Vi har i min tid, siden 2001, kun haft ét tilfælde med kriminalitet i vores eget lokalområde med en ung, der stjal en bil, og så dette."
Han fortæller, at der faktuelt er meget lav risiko for, at de unge påvirker hinanden i uheldig retning.
"Vi er sammen med de unge for at forebygge, at de påvirker hinanden med noget negativt. Derfor er de unge ikke alene sammen, bortset fra når de nogle gange ud fra behandlingsmæssige grunde vurderes at kunne udvikle sig positivt af at være alene sammen."

Tre Tillidstrin

På Grenen arbejder man med Tre Tillidstrin. Lars Emil Andersen forklarer, at de er indrettet efter, hvor høj grad af selvforvaltning, den enkelte unge vurderes at kunne administrere på en måde, som tjener den unges sundhed og udvikling. For hver ung udarbejdes en individuel pædagogisk plan.
"Vores pædagogik er tilrettelagt efter at forstå og imødekomme de behandlingsbehov, det enkelte barn måtte have."

Forstander psykolog Lars Emil *Andersen om Grenen:

"Grenen er en højt specialiseret socialpædagogisk døgninstitution med intern skole og med undervisning på værksteder. Med sikrede afdelinger er vi specialiseret i behandling af unge med kriminel adfærd, der som regel beror på diverse former for adfærdsmæssige forstyrrelser og psykiske lidelser. Med sikrede afdelinger og de dertil knyttede, men matrikulært adskilte, åbne pladser har vi således subspecialiseret os i behandling af børn og unge med adfærdsmæssige behov som følge af ADHD, ODD, personlighedsforstyrrelser m.v., som ikke nødvendigvis er forbundet med kriminel adfærd."

I sidste uge omtalte Lokalavisen tvangsfjernelsen af Amalia og anbringelsen af hende på "Den sikrede Døgninstution Grenen", der også har åbne pladser. Forældrene udlagde forløbet som uforståeligt og forkert, at deres datter, der har diagnosen ADHD og ODD, skulle placeres på en institution, derblandt andet beboes af kriminelle og kriminalitetstruede unge.
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen anførte, uden at komme ind på den konkrete sag, at kommunen ikke vælger institution ud fra økonomiske overvejelser. ?Grenen er ud fra forvaltningens opfattelse det bedste valg ud fra faglige og pædagogiske overvejelser,? sagde han. Han anbefalede avisen at kontakte Grenen.

Under researchen til artiklerne i forrige uge forsøgte Lokalavisen at træffe Amalia på Grenen, men forgæves. Beskeden herfra lød, at der skulle gives tilladelse til det fra kommunen. På grund af sommerferie lykkedes det ikke at træffe de medarbejdere, der kunne bane vej for mødet. Forstander Lars Emil Andersen fortæller efterfølgende, at Lokalavisens kontakt ikke er betinget af en tilladelse fra kommunen, men at tilladelsen skal aftales med Amalias mor.

På Grenens hjemmeside defineres de to åbne boenheder således: "Afdelingerne modtager overvejende unge, der har begået kriminalitet eller er kriminalitetstruede, eller er idømt en foranstaltning (ungdomssanktion). De unge kan modtages med henblik på gennemførelse af fase 2 og fase 3 i sanktionsforløbet."
Foreholdt dette erkender Lars Emil Andersen, at hjemmesiden trænger til at blive nuanceret i forhold til beskrivelsen af målgruppen. Han oplyser, at der er taget de første skridt hertil, men der går et par uger før det er på plads.

Forældrene ville hellere have Amalia anbragt på Forcen i Randers eller på Østergaard ved Skindbjerg. Disse er begge ejet af en fond, mens Grenen er en institution under Region Midtjylland.
Der er 13 åbne pladser på Grenen i Glesborg og 15 sikrede pladser på Grenens afdelinger i Dalstrup og i alt cirka 100 medarbejdere. De er fordelt med fire socialrådgivere, seks administrative, ca. 10 ledere, ca. otte skolelærere, ca. otte faglærere, ca. 48 pædagogmedhjælpere og ca. 12 pædagoger. Der foregår løbende kurser og uddannelse af medarbejdere og ledelse på Grenen. Psykiatere og psykologer er fast tilknyttet i udrednings og behandlingsarbejdet.
Varigheden af et ophold på Grenen afgøres altid individuelt og er ifølge forstander Lars Emil Andersen typisk af cirka et års varighed.

Publiceret 11 August 2012 09:00