Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen:

Det er ikke kun en institution for kriminelle

Lokalavisen har bedt velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen om en kommentar

Af
Anette Bonde

Kenneth Koed Nielsen, velfærdsdirektør, kan ikke gå ind i Amalias sag. Han kan kun udtale sig i generelle vendinger:
"Som udgangspunkt har jeg ikke mulighed for at omtale forhold i en konkret personsag.
Jeg vil dog opfordre avisen til at tage kontakt til Grenen og høre, hvad det er for en institution, der er tale om. Det er ikke kun en institution for kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge. Der har gennem alle årene også været sociale anbringelser. Man har en meget struktureret pædagogik, som også tager højde for at de unge ikke påvirker hinanden med kriminel adfærd. Det er vores opfattelse, at der er tale om en meget professionel institution.
Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke vælger institution ud fra økonomiske overvejelser. Grenen er ud fra forvaltningens opfattelse det bedste valg ud fra faglige og pædagogiske overvejelser.
Lovmæssigt er kommunen forpligtet til at følge en afgørelse fra Ankestyrelsen. Så iværksætter vi selvfølgelig den tvangsanbringelse, der bliver pålagt og igangsat. Den bygger på en handleplan udarbejdet af sagsbehandlere i kommunen. Den har Ankestyrelsen også set.
Når vi iværksætter tvangsanbringelsen har forældrene mulighed for at anke afgørelsen om anbringelsessted for Det Sociale Nævn."

Som nævnt andetsteds blev Amalia hjemtaget fra sit opholdssted ved Brovst og tilbudt en plads i Grenen, der er et tilbud i Norddjurs kommune for kriminelle og kriminalitetstruede unge. Familien takkede nej, men det endte med, at Amalia blev tvangsfjernet og nu er placeret i Grenen.

Publiceret 01 August 2012 14:00