Debat:

Hvem vil være landmand?

Af Anne-Mette Winther Christiansen (V), MF - valgt i Djurs-kredsen:

"Prøv at forestille jer, at I er landmænd og har købt et stort landbrugsområde. Først fortæller regeringen jer, at I ikke må dyrke en stor andel af jorden. Dernæst bliver jeres private grund allemandseje. Og til sidst får I at vide, at den kompensation, som ministeren havde stillet jer i udsigt beskæres dramatisk.  

Dette er i dag vilkårene for danske landmænd. Regeringen vil gøre det sværere at drive landbrug i en krisetid. Det bekræftede ministeren endnu engang på et samråd i Udvalget for Landbrug, Fødevare og Fiskeri d. 30. maj om den såkaldte randzonelov, der vil træde i kraft 1. september i år. Loven vil afskære danske landmænd muligheden fra at opdyrke et område på størrelse med Bornholm.

I Venstre er vi lodret uenige! Vi vil ikke bidrage til modvækst i en krisetid. Landmænd vil miste et trecifret millionbeløb, og samfundet vil miste en enorm indtjening, som dansk landbrug hvert år yder. Det er uklogt og urimeligt, at danske landmænd skal rammes af et miljøtiltag, der hviler på et meget spinkelt grundlag. Fødevareminister Mette Gjerskov forsvarer sig med, at Venstre selv indførte randzoner. Det er også rigtigt, men vi indførte randzonerne med dyrkningsret for grønne afgrøder, og det er en ganske anden historie.

I Venstre vil vi gå langt for miljøet, men løsningerne skal være fleksible, intelligente og veldokumenterede. Forskere har påvist, at randzoner kun har omkring en sjettedel af den effekt på miljøet, som vi oprindeligt forventede. Og det er kun den ene side af historien. Randzoneloven, som den foreligger nu, er et adgangskort for alle og enhver til frit at benytte arealerne. I regeringen ser man stort på landmændenes private ejendomsret, og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Landbruget fortjener, at vi anerkender dets betydning. Landmænd skal kende deres retsstilling og lovgivning skal laves på et oplyst grundlag."

Publiceret 01 June 2012 11:36