Harald Grønlund, formand for Djurslands Erhvervsråd, kan snart glæde sig over, at Erhvervsrådet og Syddjurs Erhvervsforening bliver repræsenteret i DUR.

Harald Grønlund, formand for Djurslands Erhvervsråd, kan snart glæde sig over, at Erhvervsrådet og Syddjurs Erhvervsforening bliver repræsenteret i DUR.

Erhvervsråd:

Fra mol til DUR

Føljetonen om Djurslands Erhvervsråds manglende repræsentation i Djurslands Udviklingsråd ser ud til at nærme sig en lykkelig afslutning

Djurslands Erhvervsråd kan nu se frem til at få en plads i Djurslands Udviklingsråd (DUR). Det kom frem på generalforsamlingen torsdag på Gl. Estrup.

Formanden, Harald Grønlund, kom ellers med et hjertesuk i sin beretning over DUR.

"Sidste år lagde jeg op til – og ikke uden reaktion fra visse kredse – at det forekommer tankevækkende, at Djurslands Udviklingsråd ikke finder plads til en eller to fra erhvervslivets interesseorganisationer på Djursland," sagde han.

Han fortsatte med at konstatere, at der ofte er mandefald ved møderne og spurgte sig selv og salen, om tiden var løbet fra den slags fora, der overvejende er befolket med embedsmænd og politikere.

Kirstine Bille, borgmester i Syddjurs og hende, der sidder ved bordenden i DUR, bakker op om ideen med flere repræsentanter fra erhvervslivet.

Kirstine Bille, borgmester i Syddjurs og hende, der sidder ved bordenden i DUR, bakker op om ideen med flere repræsentanter fra erhvervslivet.

Reaktion fra Lars Møller

Nu sad der så en politiker i salen, nemlig formanden for Norddjurs Kultur- og Udviklingsudvalg Lars Møller (S).

Han sidder desuden med i DUR og har før lovet Djurslands Erhvervsråd at foreslå erhvervsrepræsentation i udviklingsrådet. Han beklagede at have været fraværende fra DUR's møder en enkelt gang og tilføjede:

"DUR er et godt forum. Det skal vi ikke tale ned. Det skal vi tale op. Infrastrukturplanen er et godt eksempel på, at vi har en berettigelse," sagde han.

På næste dagsorden

Han indrømmede også, at det kan gå lidt langsomt i politik.

"Men vi har drøftet erhvervslivets repræsentation i udvalget, og jeg kan fortælle, at der kommer et forslag på næste møde, som så skal godkendes af de to kommunalbestyrelser, forklarede han.
Hvis forslaget vedtages, betyder det, at erhvervslivet får to pladser i Djurslands Udviklingsråd.

Den ene går til Djurslands Erhvervsråd, mens den anden går til Syddjurs Erhvervsforening.

I dag består DUR af otte politikere fra de to kommuner, en repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening, en fra lønmodtagerorganisationerne og en fra Djurslands Landboforening.

Opbakning fra Syddjurs

Lars Møllers udmedlding på generalforsamlingen var på forhånd clearet af med Syddjurs borgmester og DUR-formand Kirstine Bille (SF).

Hun er fuldt ud indforstået med den politiske procedure, der skal føre til, at både Djurslands Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening bliver repræsenteret i DUR.

"Hvis det betyder, at erhvervslivets engagement i DUR bliver større, så synes jeg, det er en glimrende idé," siger Kirstine Bille.
 

Publiceret 01 June 2012 14:08