Grundlovsdag på Torvet i Grenaa i 1894, mens forfatningskampen rasede, og Frederik 7. stadig havde en central placering i danskernes bevidsthed og bybilledet. Foto: Vilhelm Hansen.

Grundlovsdag på Torvet i Grenaa i 1894, mens forfatningskampen rasede, og Frederik 7. stadig havde en central placering i danskernes bevidsthed og bybilledet. Foto: Vilhelm Hansen.

Tour de Grundlovsdag

Interesserede kan opleve grundlovsdagen på cykel og i historisk perspektiv

Af
Af Nicole Wolter

En anderledes måde at opleve grundlovsdagen, 5. juni, kunne være at sætte sig i sadlen og cykle rundt i Grenaa med Grenaa Egnsarkiv og Slægts- og Lokalhistorisk Forening.
De to foreninger må vist siges at være specialister i fortiden med folk, der kan fortælle om netop den og fremvise bygninger, der skød op i byen i kølvandet på grundloven.
Turen går naturligvis forbi statuen af Frederik 7. Det var faktisk ham, der som konge underskrev grundloven 5. juni 1849, selvom han havde sine betænkeligheder.
Også kvindeegen, der er plantet i 1915, passeres for at minde om, at kvinder først fik valgret 66 år efter det, vi i dag opfatter som demokratiets indførsel i Danmark.

Publiceret 01 June 2012 08:47