Michael Aastrup Jensen, folketingsmedlem og tidligere borgmester i Randers, holder gundlovstalen i Djurslands Valgmenighed.

Michael Aastrup Jensen, folketingsmedlem og tidligere borgmester i Randers, holder gundlovstalen i Djurslands Valgmenighed.

Grundlovstale af Michael Aastrup Jensen

Grundlovsmøde i Vivild Kirke og præstegårdshave

Af
Anette Bonde

Traditionen tro holder Norddjurslands Valgmenighed grundlovsmøde med gudstjeneste, tale, kaffebord, sang og musik og med aftensmad til sidst. Grundlovstaler i år er folketingsmedlem og forhenværende borgmester i Randers Michael Aastrup Jensen, der taler over "Frihed til at tale høj som lav midt imod".
Grundlovsmødet holdes tirsdag 5. juni klokken 14 i Vivild Kirke og præstegårdshave.

Forår og frihed

Dagen begynder med gudstjeneste i Vivild Kirke. Der synges salmer om forår og frihed, og valgmenighedens kor synger under ledelse af organist Klaus Bjerg. Herefter bliver flaget hejst.
Derefter er der kaffebord med hjemmebagte boller og kager, og der synges fra Højskolesangbogen.

Tale høj som lav midt imod

Klokken 15.30 træder Michael Aastrup Jensen frem og holder sin grundlovstale. Han oplyser, at kommer til at handle om frihed.
"Frihed til at tale høj som lav midt imod og friheden til at træffe egne valg. Herhjemme såvel som i udlandet er friheden under pres. I Danmark filer regeringen på vores ret til at træffe egne valg og samtidig oplever mange et pres fra visse grupper til at fortie deres holdninger. I verden omkring os er presset på friheden i en helt anden skala. Folk myrdes eller lemlæstes alene på grund af deres religiøse overbevisning eller politiske holdninger. Det er dybt sørgeligt, at mennesker af frygt for liv og lemmer må tie og dyrke deres religion i det skjulte".

Jazzbasserne spiller op

Efter grundlovstalen spiller Jazzbasserne, og grillen bliver startet op under kyndig betjening af kokkene Arne Ruby og Kristian Madsen.
Alle er velkomne, også folk der ikke er medlem af valgmenigheden, fortæller valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen.
Voksne skal betale et mindre beløb for maden, mens børn spiser gratis.

Publiceret 01 June 2012 09:00