Jesper Mathiesen og Henrik Okkels. Arkivfoto

Jesper Mathiesen og Henrik Okkels. Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Tingvej 16 – lokalplan og kontanthjælp

Af Henrik Okkels, Rodskov, bestyrelsesformand i Kom-Bi

Så har Syddjurs Kommune gjort det igen, tænkte jeg, da det i sidste uge gik op for mig, at Mikael Sørensen (Nybolig) har fået en nedrevningsaftale og 200.000 kr. forærende som støtte til sin efterhånden berygtede ruin-ejendom på Tingvej 16 i Hornslet.
Før jul inviterede Jesper Mathiesen Kom-Bi til at deltage i arbejdet med at finde en løsning på Tingvej 16-problemet. Det ville vi gerne. I begyndelsen af januar kunne vi læse nogle tågede udtalelser om, at der skam skulle være 'kultur' i det kommende projekt på hjørnegrunden, men dette blev ikke konkretiseret på nogen måde (fx hvad økonomien angik)  – og vi har ikke siden fået nogen invitation til at deltage i formelle drøftelser.
Skåret ind til benet synes sagen at hænge sådan sammen: Mikael Sørensen køber i december 2006 den tidligere CC Radio-ejendom for knap 2 mio. kroner. Han får to gange afslag på sine dispensationsansøgninger, fordi han vil overstride bebyggelsesprocenten, og fordi hans planer er i modstrid med den gælden-de lokalplan, der blandt andet siger, at området skal ”udvikles til et kultur- og serviceområde. Helhedsplanen for området foreslår en pladsdannelse, der forbinder Kombi-huset med Rådhuset. Huset på hjørnet af Nyvej og Tingvej, Tingvej nr. 16, foreslås i den forbindelse nedrevet.” Mikael Sørensen lader efter afslagene ejendommen forfalde og udøver derved et pres på kommunen, som nu har givet pote: Der skal laves en lokalplan, som sikrer, at han kan bygge så mange etagekvadratmeter, at han kan få forrentet sin investering.
Det er udmærket med erhvervsstøtte. Kontanthjælp kunne man kalde det. Men hvordan kan man med den ene mundvig kalde Biograf- og Kulturhuset Kom-Bi et af kommunens 'kulturelle fyrtårne' og med den anden tillade et byggeri, som slår en streg over den gamle lokalplans visioner om en forskønnelse af Hornslets bymidte – og en synliggørelse af Kom-Bi i forhold til byens hovedgade?
Det hænger for mig at se slet ikke sammen.

Publiceret 01 May 2012 15:20