Socialdemokratiets Tom Bytoft, der skimtes yderst tv., gav urigtige oplysninger på Borgermødet forleden i Allingåbro Idrætscenter, mener Aktivitetsgruppen i Allingåbro.

Socialdemokratiets Tom Bytoft, der skimtes yderst tv., gav urigtige oplysninger på Borgermødet forleden i Allingåbro Idrætscenter, mener Aktivitetsgruppen i Allingåbro.

Skoledebat:

Tom Bytoft er forkert på den

Aktivitetsgruppen bag Bevar Vores Skole i Allingåbro mener, at Socialdemokratiets Tom Bytoft laver talfusk

Af
Af Lars Norman Thomsen

Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft (S) læser statistik, som Fanden læser Biblen, mener Aktivitetsgruppen bag Bevar Vores Skole i Allingåbro.

Det sker som en reaktion på, at Tom Bytoft ved Borgermødet forleden i Allingåbro Idrætscenter kom med en direkte advarsel til nuværende og kommende forældre i Allingåbroskolens skoledistrikt om, at det kan få konsekvenser ud i fremtiden for Allingåbro Børneby, hvis den nuværende tendens fortsætter med, at forældre i Allingåbro vælger at melde deres børn ind på Auning Skole.

Bytoft henviste til, at der nuværende tidspunkt allerede er indskrevet mange børn til skolestart i 0. klasse på Auning Skole efter sommerferien, selv om de er bosiddende i Allingåbro Skoledistrikt.

Det passer ikke

Aktivitetsgruppen har efter mødet henvendt sig til Norddjurs Kommunes Skole- og dagtilbudsafdeling for at finde ud af, om der er belæg for Tom Bytofts advarsel.

Statistikken viser, at der til det kommende skoleår er optaget 56 elever, heraf er 1 fra Allingåbroskolens distrikt, som har oplyst, at familien flytter til Auning Skoles distrikt, at der i de nuværende 0.-6. klasser på Auning Skole går 9 børn, der kommer fra Allingåbroskolens distrikt - heraf 4 i 0. klasse.

Modsat er der på Allingåbro Skole 2 elever Auning Skoles distrikt i 3. klasse og en enkelt i 5. klasse.

Tal, der får Aktivitetsgruppen til helt at afvise, at der er belæg for Tom Bytofts advarsel på Borgermødet.

“Vi er i Aktivitetsgruppen meget utilfredse med, at du kommer med sådan nogle udtalelser, og mener i stedet, at du burde bakke op om, at vi i Allingåbro har en særdeles velfungerende børneby,” skriver Poul Hovgaard fra Aktivitetsgruppen i en mail til Tom Bytoft, som også er sendt til Lokalavisen.

“Vi er ligeledes bekymret for, om man i kommunalbestyrelsen træffer beslutninger ud fra forkerte oplysninger,” skriver Poul Hovgaard videre.
Læs senere Tom Bytofts svar til kritikerne.

Der er i de nuværende klasser på Auning Skole indskrevet: 0. klasse: 52 heraf 4 fra Allingåbroskolens distrikt. Disse er optaget efter reglerne om frit skolevalg, samt de principper kommunalbestyrelsen har fastsat. 1. klasse: 63 heraf 0 fra Allingåbroskolens distrikt. 2. klasse: 61 heraf 0 fra Allingåbroskolens distrikt. 3. klasse: 48 heraf 0 fra Allingåbroskolens distrikt. 4. klasse: 54 heraf 0 fra Allingåbroskolens distrikt. 5. klasse: 54 heraf 4 fra Allingåbroskolens distrikt. 6. klasse: 55 heraf 1 fra Allingåbroskolens distrikt. Der er på Allingåbroskolen i nuværende skoleår: 3. klasse: 2 elever fra Auning Skoles distrikt. 5. klasse: 1 elev fra Auning Skoles distrikt.

Publiceret 01 May 2012 15:52