Debat Syddjurs:

Skidt vindmølle moral

Af
Af Søren K. Lauridsen

Formand for Fællesledelsen i Socialdemokraterne Syddjurs

Christian Haubuf

Socialdemokraterne Ebeltoft

Carl Otto Christianse:

"Set fra sidelinjen så det mærkværdigt ud, da SF på byrådsmødet i sidste uge skiftede en vindmølle nej-siger ud med en ja-siger.

Begrundelsen var inhabilitet, og resulterede i et meget knebent ja til mega-møller ved Skaføgård.

Forinden havde byrådsdebatten afsløret stor tvivl om inhabiliteten, og derfor havde det været på sin plads at tage sagen af dagsorden for at få den undersøgt yderligere. Det ville flertallet ikke.

Derfor agter vores byrådsgruppe nu at lade Statsforvaltningen belyse sagens habilitetsspørgsmål.

Ud over habilitetsspørgsmålet efterlader sagen et moralsk dilemma: kan man veksle en nej- siger til en ja- siger? I den forbindelse er det værd at huske på at vindmøllesagerne ikke er af nyere dato, og at linjen fra de foregående to sager har været et nej til kæmpevindmøller.
Vi kunne godt have ønsket os at SF havde valgt en anden kurs, som i forlængelse af udskiftningen ændrede et nej til et ja.
Vi har respekt for at ingen skal stemme imod sin overbevisning, men det havde netop været respektfuldt, hvis SF som minimum havde undladt at indkalde en suppleant eller at suppleanten havde undladt at stemme. Det havde helt grundlæggende været respektfuldt, hvis der som udgangspunkt havde været respekt for det synspunkt SF´s nej-siger har til kæmpevindmøller. Men det skete ikke."
Socialdemokraterne sagde også denne gang nej til kæmpevindmøller i Syddjurs. Vi siger ja til alternativ energi, men kæmpevindmøllerne skal til havs."
 
 

Publiceret 01 May 2012 13:59