Arkivfoto

Arkivfoto

Debat:

Økologisk landbrug – en udviklingsvej

Af Mads S. Vinther - Økologisk landsforening, Silkeborgvej 260, Åbyhøj:

"Peter Skovgaard Jensen, kritiserer i et debatindlæg i Lokalavisen 29. april Syddjurs kommune for at anvende økologi som et redskab til naturbeskyttelse i Nationalpark Mols Bjerge. Kommunen og Økologisk Landsforening – Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere, tilbyder i samarbejde konventionelle landmænd i nationalpark-området et øko-omlægningstjek. PSJ stiller spørgsmålstegn ved værdien af omlægningstjekkene, og mener, at hvis det skal gøres ordentligt, så koster det op mod 50.000 kroner pr. bedrift.

Jeg udfører i øjeblikket omlægningstjek hos konventionelle landmænd i særlige naturfølsomme områder eller områder med særlige drikkevandsinteresser udpeget af 12 af landets kommuner – herunder Syddjurs. Jeg kan ikke nikke genkendende til de tal, PSJ lægger på bordet. Der er snarere tale om en tiendedel af beløbet pr. omlægningstjek.

Omlægningstjekkene er imidlertid gratis for både landmændene i Mols Bjerge og for kommunen. De finansieres af de midler, regeringen har afsat til at fremme økologi og det økologisk dyrkede areal i Danmark. Det politiske ønske bunder blandt andet i, at økologi hjælper til at opfylde mål om drikkevandsbeskyttelse og fremme af biodiversitet.

Omlægningstjekket er et uforpligtende tilbud til de konventionelle landmænd, som kan bruge øko-vurderingen, når de skal lægge en strategi for bedriftens fremtidige udvikling. Den økologiske dyrkningsform kan være oplagt for fortsat at udvikle bedriften i et naturfølsomt område. Økologien bidrager med 30 procent højere biodiversitet (antallet af vilde dyre- og plantearter) på og omkring markerne, og økologiske landbrug udsætter med garanti ikke grundvandet for nedsivningsrisiko af sprøjtegifte.

PSJ spørger desuden, om økologi i Danmark betyder noget for betalingsbalancen? Svaret er ja. Med det fortsat stigende økoforbrug i DK vil manglende omlægning af landbruget til økologi koste 6-7 milliarder kroner årligt i yderligere import af økologi fra andre lande. Lande som i så fald også indkasserer miljøgevinsten ved den økologiske dyrkning i stedet for Danmark.
Økologisk landsforenings tilbud om et omlægningstjek er frivilligt og helt uden bindinger for de involverede lodsejere. Det er for de landmænd der gerne vil se på alle muligheder for bedriften i fremtiden, og derfor anbefaler Økologisk landsforening også PSJ at prøve tilbuddet om et øko-omlægningstjek af sin egen bedrift.

I en tid, hvor landbrugets fremtidige strategi er bragt helt op på kommissionsniveau, kan jeg da kun anbefale, at man som landmand holder øjne, ører og døre åbne for mulige nye veje at gå. Økologi er selvsagt en af dem. "

Publiceret 01 May 2012 20:15