Debat Syddjurs:

Det er uanstændigt

Af Per Dalgaard (DF), Syddjurs Byråd:

"Lederen i Lokalavisen/Adresseavisen fra 13. marts, er værd at læse. Den omhandler resultatet af den undersøgelse, Politiken har lavet, om arbejdsvilkårene for de folkevalgte politikere i kommunerne. Resultatet af undersøgelsen lyser af frustration. Det var i hvert fald den stemning jeg befandt mig i, da jeg besvarede denne. En frustration gående ud på, at ganske vist har politikerne indflydelse, formelt set, men ikke reelt. Hvorfor? Fordi vi, de menige medlemmer af en et byråd, er fritidspolitikere. Den eneste fuldtids folkevalgte politiker, er borgmesteren. Det betyder, at den formelle og daglige magt ligger der. Men det gør den reelle magt ikke. Det er embedsværket, der styrer kommunen i dagligdagen, og det kan ikke være anderledes, sådan som systemet er i dag.

Hvis det så var således, at de ønsker og intentioner politikerne fremkommer med, også er dem der gennemføres i den daglige politik, ville alt være i sin skønneste orden. Men sådan forholder det sig desværre ikke i alle tilfælde.

Derfor har den eneste fuldtids politiker, borgmesteren, et stort ansvar for at holde øje med, at det politiske systems ønsker gennemføres. 

Det er fra denne stol, der skal reagere, hvis dette ikke sker. Derfor har lederen ret, når det deri beskrives, at sådanne forhold kræver en stærk borgmester.

Byrådet vedtager politikker på mange områder. Vi vedtager procedurer for at fremme en nem sagsbehandling. Vi tilslutter os bekendtgørelser fra Christiansborg, eller fra politiet om f.eks. parkeringsprincipper i kommunen, hvor parkering af store lastbiler, anhængere, store kassevogne, o.l. i villakvarterer, fastlægges.

Vi vedtager erhvervsplaner, der sammen med gode hensigtserklæringer om at Syddjurs Kommune skal være en tilflytterkommune, fremmes. Vi ønsker at en nem sagsbehandling, skal fremme etableringen af nye virksomheder i kommunen. Alt sammen gode intentioner. Men når brud på disse vedtagelser ingen konsekvenser får, f.eks. en alt for lang sagsbehandlingstid optræder, så er de jo ligegyldige. Og det gælder selvfølgelig både når borgerne bryder fastlagte regler, f.eks. ulovlig parkering, eller uhensigtsmæssig anvendelse af brændeovne, der forpester omgivelserne. I det sidste tilfælde ved skorstensfejeren, hvilke huse der forurener. Men intet sker, selv om den aktuelle forvaltning er gjort opmærksom på problemet. Disse regler er lavet til alles fælles bedste. Eller når en borger ikke får svar fra kommunen, på en henvendelse.
Desværre kan vi politikere erfare, at dette sker igen, igen. Det er aldeles uanstændigt, og bryder den regel om at svare på både mail og breve indenfor højst 10 dage. Sker det ikke, bør det selvfølgelig få konsekvenser. Men det gør det ikke.

Sådanne forhold fremmer ikke ligefrem anbefalingen overfor potentielle nye borgere, der kunne tænkes at flytte til kommunen. Det kan kun undre, at manglende svar på henvendelser sker igen og igen. Det var et af de forhold jeg kom til at tænke på, da jeg besvarede Politikens omtalte undersøgelse. Og som jeg har sagt til frustrerede borgere, der har henvendt sig til mig om manglende reaktion på en henvendelse, at det ikke kun er overfor borgerne dette forekommer, det sker lige så tit overfor os byrådspolitikere. Hvad kan der så gøres ved det? Der er kun en vej ud af dette. Vælg politikere ind i det nye byråd, der har modet til at stå fast på at alle ansatte skal vide, at kommunen er til for borgernes skyld, ikke omvendt. Det ved langt de fleste ansatte heldigvis, men det er altid de få uheldige hændelser, der finder vej til medierne, og som sætter et dårligt stempel på alle. Det både må og kan laves om. Men det kræver mod."

Publiceret 16 March 2012 11:51