Torben Jensens dmeldinger om fremtidens skolestruktur har sat sindene i kog.

Torben Jensens dmeldinger om fremtidens skolestruktur har sat sindene i kog.

Debat:

Må vi bede om arbejdsro...Torben Jensen

Af Dorthe Bak, formand - på vegne af fællesbestyrelsen for Allingåbro Børne- og Ungeby:

"Først skulle Allingåbroskolen udvide og fungere som overbygningsskole i Vest. Det har såvel skolens elever, forældre og medarbejdere arbejdet hårdt for at få til at falde på plads – og med succes.

Hurtigt derefter skulle strukturen på specialundervisningsområdet styrkes og omlægges i Norddjurs kommune, og siden kom hele omlægningen af børne- og ungeindsatsen som helhed til med en helt ny struktur og oprettelsen af ”Børnebyer”.  Alt sammen store udfordringer for skolens forældre, elever og medarbejdere, men samtidig også opgaver som vi på Allingåbroskolen har mødt professionelt, og med engagement.

Men træerne vokser jo desværre ikke ind i himlen, og knap havde Allingåbroskolen, forældre og medarbejdere fundet sine ben efter mange store udfordringer, og i en helt ny struktur, da byrådet igen barsler med skoleændringer i efteråret 2011. Efter blot få års forsøg med Allingåbroskolen som overbygningsskole for Vest, skal alle overbygningseleverne nu samles på Auning skole.

Vi er uforstående, og langt fra enige. For hvorfor nedlægge noget som fungerer – endda rigtig godt både driftsmæssigt og kvalitativt. Allingåbroskolen har særdeles gode faglokaler og er bygningsmæssigt i udmærket stand. Så hvorfor overhovedet  tilføre Norddjurs kommune nye store anlægsudgifter på Auning Skole, i en tid med en særdeles stram kommunal økonomi?
Men – vi er naturligvis trukket  ”i arbejdstøjet” nok engang for at sikre en bedst mulig proces for såvel skolens forældre, elever og medarbejdere, og indenfor nogle rammer og under nogle svære præmisser, som naturligt følger af en sådan beslutning. 

Det har været, og er stadig en meget stor udfordring – på den ene side, at skulle ”lukke og slukke ” omkring vores ældste elever, samtidig med at skulle finde fodfæste, bygge op og skabe udvikling for vores yngste – i en helt ny struktur, som Børneby. 

Vi har brug for respekt om den store opgave vi skal løse, både her-og-nu og i den kommende overgangsproces. Derfor er det utrolig frustrerende at opleve, at der politisk diskuteres skolepolitik via medierne.  Vi finder det helt uanstændigt, at man fra politisk side bidrager til at skabe yderligere uro blandt skolens forældre og derudover unødigt påvirker trivslen blandt skolens elever og medarbejdere, hvad angår  Allingåbro Børneby's berettigelse, og beståen i fremtiden.

Byrådet har givet Fællesbestyrelsen og Børnebyens ledelse en stor opgave at løse i samarbejde med Auning Skole, samtidig med at vi skal tage vare på både elevernes undervisningsmiljø og medarbejdernes arbejdsmiljø i processen. Opgaven er vores og vi tager den på os. MEN vi mener, at ansvaret for processen er et fælles anliggende og ansvar, som også skal tages alvorligt af vores politikere.

Så kære Torben Jensen -  må vi venligst bede om arbejdsro."

Publiceret 01 March 2012 13:56