Foto: Irene Kjær Madsen

Foto: Irene Kjær Madsen

Debat:

Så la' dog vær

Af Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening:

"Det var ikke lang tid, vi fik, hvor vi kunne bevare troen på, at 2012 ville blive det år, hvor vi ville få en fremgang i landbrugets indtjening. Politikere og embedsfolk er allerede godt i gang med at skrue forventningerne ned. Jeg forstår ikke, at ministre ser det som den vigtigste udførelse af deres embede, at de absolut skal modarbejde enhver virketrang, som selvstændige har for at udvikle deres erhverv.

Jeg forstår ikke, hvorfor de stadig tror, at forretningen Danmark kan fortsætte med at udvikle så meget bureaukrati, når det, vi har brug for, er valutaindtjening. Med den indstilling er det forståeligt, at unge i dag ikke har intentioner om at blive selvstændige. Det er forståeligt, at de unge ikke ser det som deres opgave at producere eller udvikle nogle varer, som kan give landet de indtjeningsmuligheder, vi så hårdt har brug for.

Vi har brug for politikere, som tør tage afstand fra det uhyggelige bureaukrati, som embedsværket i disse år har så travlt med at udvikle. Når jeg ser tilbage på de år, hvor jeg har haft den glæde at være landmand, så er det samtidig med vemod. For den udvikling, vi har været igennem, er hovedsagelig pågået under faldende indtjening og begrænsninger. Vi har hele tiden skullet producere vore varer til stadig lavere og lavere priser, og samtidig har vi skullet rationalisere for at overleve på vores bedrift.

Vi er efter min mening kommet dertil, at hvis vi ikke snart får mulighed for at tjene penge i vores erhverv, så vil det skade ikke bare den enkelte landmand, men også hele den velfærdsmodel, som Danmark er så berømt - eller berygtet - for i den øvrige del af Verden.

Det er fint, at den danske forbruger skal bruge en mindre og mindre del af sin nettoløn til fødevarer, samtidig med at den kvalitet og sikkerhed, der altid har kendetegnet vore produkter, er bibeholdt. Der ER bare ikke flere reserver at finde frem nu, og vi ser også, hvordan produktionen efterhånden flytter udenlands. Hvor skal den valutaindtjening så komme fra? Lige nu har politikere og embedsmænd travlt med at finde nye indtjeningsmuligheder til det alt for hurtigt voksende bureaukrati i form af nye afgifter og skatter, og det er netop IKKE, hvad Danmark har brug for lige nu.

Til det er der kun én ting at sige: SÅ LA' DOG VÆR'!"

Publiceret 29 February 2012 18:23