De konservatives Tommy Bøgehøj har hafte en plcaering i Mesballe på dagsordenen, men i sidste ende lod han sig overbevise om Følle på grund af det økonomiske rationale ved denne placering.

De konservatives Tommy Bøgehøj har hafte en plcaering i Mesballe på dagsordenen, men i sidste ende lod han sig overbevise om Følle på grund af det økonomiske rationale ved denne placering. "Men jeg er meget spændt på at se, om regnestykket holder," sagde Tommy Bøgehøj på byrådsmødet.

Driftsøkonomien placerer den ny materielgård i Følle

Et stort politisk flertal står bag beslutningen om at vælge Følle på bekostning af Mesballe

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det kommunale vejvæsens medarbejdere kan se frem til at få ny materielgård i Følle, og den placering er også deres fortrukne, fremgik det af flere politiker-udtalelser på sidste uges byrådsmøde, hvor et stort flertal på 25 sagde ja til Følle og nej til alternativet, de tidligere NRGi-bygninger i Mesballe, som ellers har været kraftigt i spil og haft sine støtter i byrådet.

Når et samlet byråd minus Dansk Folkepartis Per Dalgaard og Socialdemokratiets Anette Quist Busk alligevel valgte Følle i sidste ende, hænger det udelukkende sammen med driftsøkonomien. De regnestykker for den fremtidige drift, som kommunens regnedrenge, har præsenteret for politikerne, taler til gunst for placeringen i Følle, fordi beliggenheden her gør, at der kan spares kilometer og tid på landevejene.

Anstændig behandling

Ryomgård Erhvervsforening og Ryomgård Distriktsråd har i processen været særdeles aktive for at positionere NRGi-bygningerne i Mesballe i samarbejde med ejerne af bygningerne.

Erhvervsforening og Distriktsråd har ikke været enige i de forudsætninger, der ligger til grund for de kommunale regnestykker, og heller ikke kommunens behandling af ejerne af NRGi-bygningerne.

Socialdemokratiets Anette Quist Busk forsøgte på byrådsmødet netop at så tvivl, om ejerne af NRGi-bygningerne havde fået en fair behandling, da de en lille uges tid før byrådsmødet mødtes med borgmester Kirstine Bille (SF) og viceborgmester Claus Wistoft (V) for at snakke om mulighederne for at bringe Mesballe-løsningen i spil en sidste gang.

“De har fået en anstændig behandling. Vi indikerede for dem, hvilken pris de skulle sælge til, hvis kommunen skulle opnå samme driftsbesparelse ved at vælge Mesballe, som kommunen ville få ved at vælge Følle,” forklarede Claus Wistoft, der lod forstå, at der herefter ikke var basis for at forhandle yderligere.

- Det er længe siden, at byrådet besluttede at samle materielgårdene i Syddjurs. - Ved kommunens fødsel var der materielgårde følgende steder: Ryomgård, Knebel, Hornslet, Følle og Ebeltoft. - Materielgården i Knebel blev solgt i 2009. Pris: 1.8 mio. kroner - Materielgården i Ryomgård er afviklet og på vej til at blive solgt. Forventet salgspris: 3.0 mio. kroner. - Materielgården i Hornslet er foreløbig lejet ud til Syddjurs Udviklingspark. - Tilbage er nu materielgårdene i Følle og Ebeltoft. - Udvalgsformand i Natur, Teknik og Miljø Carsten Bech (B) oplyste på byrådsmødet, at materielgården i Ebeltoft også skal afvikles. - Til gengæld skal der laves en satelit i Ebeltoft, der kan supplere den kommende centrale materielgård i Følle på Lerbakken. - Der er afsat 11.5 mio. kroner i de kommunale anlægsbudgetter - 1.5 mio. kroner i 2011 og 10 mio. kroner i 2012 - til at udbygge materielgården i Følle.

Publiceret 29 February 2012 15:34