Krondyr er også i pæn vækst over hele landet - fra 5.100 nedlagte dyr for to år siden over 6.900 forrige år til 7.400 sidste sæson.

Krondyr er også i pæn vækst over hele landet - fra 5.100 nedlagte dyr for to år siden over 6.900 forrige år til 7.400 sidste sæson.

Jagt-udbyttet går tilbage efter et par kolde vintre

Husk at indberette vildt-udbytte inden 31.marts til Naturstyrelsen

Af
Thomas Thorninger

Koldt vintervejr betød, at færre dyr blev nedlagt i den seneste jagtsæson. Det fremgår af Naturstyrelsens vildtudbyttestatistik for jagtsæson 2010/11.
Størst er tilbagegangen for skovsneppe, hvor antallet af nedlagte dyr er mere end halveret. Men også jagtudbyttet af fasan, ringdue og gråand gik tilbage.
Af 31 jagtbare arter har der været et fald for de 21.

Sneppen trækker tidligt sydpå - jægeren bliver inde

Meget tyder på, at en tidlig vinter med nattefrost fra oktober og sne i november er hovedårsagen til det faldende jagtudbytte for mange arter.
Blandt andet fordi nogle arter – herunder skovsneppen – har forladt landet og er trukket mod syd tidligere end normalt.
Desuden har kulden sandsynligvis holdt mange jægere indendørs - blandt andet for at skåne det i forvejen vinterplagede vildt, fremgår det af rapporten.
Der blev i alt nedlagt 2.3 millioner stykker vildt i jagtsæsonen, der strækker sig fra maj 2010 til februar 2011. Det er et fald på 200.000 i forhold til jagtsæsonen 2009/10.

Udbyttet af ænder faldt en smule i den forrige jagtsæson.

Udbyttet af ænder faldt en smule i den forrige jagtsæson.

Få arter i fremgang

Tendensen med færre nedlagte dyr er dog ikke uden undtagelser.
Således steg antallet af nedlagt dåvildt med 20 procent til 6.000 styk. Forklaringen er, at dåvildtet trives glimrende i Danmark, og bestanden vokser og spreder sig hurtigt.
Der blev også skudt 69.700 gæs. Det er femte jagtsæson i træk, at jagtudbyttet for gæs stiger.

Fakta
Vildtudbyttet for 2010/2011 er opgjort på baggrund af indberetninger fra 70 procent af jægerne.
Som jagttegnsløser er man forpligtet til senest ved jagtårets slutning 31. marts at indberette sit vildtudbytte til Naturstyrelsen.
Se mere på naturstyrelsen.dk

null

Publiceret 18 February 2012 07:30