Jeanette og Hans Schriver Hennings driver nu trykkeri og forlag i Hornslet.

Jeanette og Hans Schriver Hennings driver nu trykkeri og forlag i Hornslet.

Fjerde generation Hennings tager over

Efter en investering i millionklassen er Horn-slets nye bogtrykkerpar ved at være på plads i den gamle familievirksomhed

Ægteparret Hans og Jeanette Schriver Hennings driver i dag Hornslet Bogtrykkeri og forlagsvirksomheden Vildt & Jagt som en familievirksomhed i lejede lokaler på Hornbjergvej 51 på industriarealet.
Hans Schriver Hennings står for Hornslet Bogtrykkeri, mens Jeanette Schriver Hennings tager sig af ekspedition og salg i forlagsvirksomheden.

Digital trykmaskine

De to virksomheder er forpagtet af Hans Schriver Hennings far, Erik Hennings, mens ægteparret står for indretning og investeringer i nyt produktionsudstyr.
Så sent som 18. december rykkede en stor digital trykmaskine ind i lokalerne, som nu er helt kørende med både trykkeri og forlag.

"Jeg stoppede mit arbejde på Avis-Tryk A/S 1. juni 2011 og gik derefter straks i gang med at få Hornslet Bogtrykkeri ind i den digitale verden," fortæller Hans Schriver Hennings.

Fra stor til lille

Den digitale trykmaskine klarer alle opgaver som visitkort, løsblade, brochurer, flyers, foldere og hæfter m.m. helt ned til få eksemplarer i størrelser op til A3.
De store oplag og formater trykkes fortsat i offset.

"Jeg kommer fra en verden ved Avis-Tryk, hvor det handlede om, hvor meget der kunne produceres - til nu at være i den nye tid, hvor det ofte handler om, hvor få eksemplarer, man kan få lavet til en overkommelig pris."

Selv om fremtidsplanerne også omfatter en netbutik med landsdækkende salg af trykopgaver, så tænker Hans og Jeanette Schriver Hennings i første omgang lokalt og satser på at servicere den mangeårige kundekreds med tryksager.

Matcher det billigste

"Vore priser på digitaltryk matcher de billigste lavpristrykkerier på nettet, og vi har ingen ekstra gebyrer oveni prisen," fortæller Hans Schriver Hennings.
"Vi kan hjælpe med at lave både plakater, hæfter, invitationer og brochurer m.m., og hvis kunden selv står for udarbejdelsen, kan man komme med materialet på et USB-stik og få det trykt samme dag, og som noget nyt tilbyder vi også udarbejdelse af hjemmesider til netportaler."

Publiceret 12 February 2012 06:00