Debat:

Usaglige og usande påstande

Af
Af Tina Davidsen

Indehaver

Østjyllands Hørecenter

Moselunden 29

Auning (fork. af red.)

Kommentar til formand for høreforeningen i Norddjurs Erling Jensens indlæg i Lokalavisen 24. januar.

Erling Jensen er formand for Høreforeningen i Norddjurs, og burde repræsentere alle hørehæmmede, om de fik høreapparat via det offentlige eller det private. Det ser ikke ud til at være tilfældet, da Erling Jensen i sit indlæg tegner et helt forkert billede af, hvordan det forholder sig. Hans indlæg er fyldt med usaglige og endda usande påstande.

Erling Jensen skriver at han gerne vil have opgaven fra kommunerne og tilbage til regionerne, idet der i amternes tid udelukkende var tale om et offentlig tilbud. Dette er ikke korrekt. Der har eksisteret private forhandlere af høreapparater de sidste 20 år.

Han skriver også at der i det private regi er tale om en ujævn behandling. Dette er direkte usandt. Med det tilskud kommunerne giver, kan omkring 75 procent få et høreapparat af rigtig god kvalitet, der rigeligt dækker deres behov. Altså fuldstændig gratis behandling, ganske som på en offentlig audiologisk afdeling. Det apparat jeg personligt udleverer gratis, er fuldstændig identisk med det, de fleste over 70 år får udleveret offentlig.

Erling Jensen skriver også at man selv skal stå for vedligeholdelse af sit høreapparat, når det er købt privat. Dette er også en usand påstand. Hos os giver vi fire års fri servicegaranti. Det betyder at den hørehæmmede kan få justeret og vedligeholdt sit høreapparat ganske gratis i de fire års garanti, som i øvrigt fabrikanterne giver både det offentlige og det private.

Jeg synes det er ærgerligt, at Erling Jensen starter denne debat, da jeg ved at både det offentlige og det private gør et stort arbejde for at hjælpe hørehæmmede i Danmark.

Desuden glemmer Erling Jensen at fortælle hvor mange flere hørehæmmede der er behandlet, i takt med at der er kommet flere private udbydere. Det betyder at man som hørehæmmet ikke skal vente så lang tid på behandling, efter man har fået konstateret høretab, og det må da kun være i høreforeningens interesse.

Svar fra Erling Jensen:

Lokalavisen har forelagt Tina Davidsens kommentarer for Erling Jensen. Han medgiver, at formuleringen "ujævn kvalitet" er uheldig, og at der burde have stået "ikke alle høreapparat sælgere er lige seriøse, og det er en kendsgerning, at mange skal af med penge til private høreapparater". Vedrørende garanti og vedligeholdelse medgiver han Tina Davidsen, at der altid er fire års garanti på høreapparater, men derefter står borgeren selv for vedligeholdelse.

null

Publiceret 01 February 2012 14:30