Debat:

Venstre skabte et bedre Danmark

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V), valgt i Østjylland

"Vi ønsker at, Danmark skal være bedre og mere frit. Derfor gennemførte Venstre skattelettelser, bedre integration og mere velværd. Det resulterede i et moderne Danmark, hvor danskerne kunne mærke forandringerne i deres egen hverdag. Så hvis Henrik Holmsted Pedersen påstår noget andet (den 15. januar), må han have opholdt sig udenfor landets grænser.

Livet for børnefamilierne blev således lettere og gav dem flere penge mellem hænderne. Det ses eksempelvis ved indførelsen af et års barselsorlov, som forældrene fleksibelt kan dele, og muligheden for frit at vælge barnets dagtilbud på tværs af kommunegrænser. Derudover er forældrebetalingen i daginstitutionerne blevet sænket til 25 pct. af de reelle omkostninger, og forældrene kan få tilskud til private pasningsordninger.

Men det var ikke blot børnefamilierne, der mærkede en forskel. I 2011 påbegyndte mere end 57.000 unge en videregående uddannelse, hvoraf 25.548 var på universitetet. Det er det højeste tal nogensinde. Denne udvikling afspejles af unge efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse, da antallet af dem på en videregående uddannelse for første gang er højere end tallet blandt jævnaldrende danske kvinder. Derudover føler kun hver tyvende dansker med indvandrer baggrund sig dårligt integreret i dag, hvor det i 2000 var hver sjette.

Den gennemsnitlige ventetid på sygehusene er faldet med 38 dage siden 2001. Det betyder, at flere overlever kræft og hjertesygdomme. Endelig er ni ud af ti patienter tilfredse med deres indlæggelse på et af de danske sygehuse. Det skyldes, at der i dag bruges 33 mia. kr. mere på sundhed, end det var tilfældet, da Nyrup mistede posten som statsminister i 2001.

Men selvom vi brugte flere penge på sygehusene og børneinstitutionerne, blev det ikke dyrere at være dansker. Det blev bedre. For vi gjorde det billigere og mere frit at være dansker, i modsætning til den nuværende regering."


Publiceret 25 January 2012 07:00