Debat:

Ren flimmer og romantik på vindmøllemøde

Af Per Dalgaard (DF), byrådsmedlem i Syddjurs:

"Det var fuldstændig surrealistisk at opleve den Socialdemokratiske ordfører udi miljø og måske energi, Torben Hansen, på mødet den 23.01.12 på Landbocentret i Følle, fortælle om hvilke fantastiske perspektiver der er for Danmark, hvis vi blot bygger mange flere vindmøller.
Løsningen for at udvikle Danmark, ligger i at bygge vindmøller, jo flere jo bedre, siger Torben Hansen og regeringen. Det er beskæmmende, at den nuværende regering ikke er nået længere i sine visioner om, hvor udviklingen af et moderne, konkurrencepræget samfund ligger. Det ligger ikke i mølleindustrien, som nu i over 25 år har fået Milliard tilskud hvert år, og mener at det skal de have i yderligere 10 år, sådan som den adm. dir. for vindmølleindustrien Jan Hylleberg har udtalt.

At producere el ved hjælp af vindmøller, er en af de dyreste måder at skabe dette på.
Den energiplan regeringen har lagt frem, vil påføre erhvervslivet, og den almindelige forbruger, enorme omkostninger. Det vil betyde tab af tusindvis af arbejdspladser, når virksomhederne flytter til udlandet, hvor produktionen er langt billigere. Vi får derved et fattigere og fattigere Danmark.

Det er også uanstændigt, at anvende argumenter for mølle-el, som notorisk er forkerte.
For det første er der ingen besparelse på CO2 udledningen, da det vi sparer af CO2 udledning i Danmark, blot sælges til udlandet. Der kan det land der køber disse kvoter, udlede den mængde CO2 vi sparer. Har klimaet fået det bedre af den grund? Nej!
Havvindmølle el koster i dag 105,1 øre pr. kWh fra Anholt. El fra vore effektive kraftværker, koster ca. 30 øre pr. kWh. Det er en stigning på 250 %. Dertil kan vindmøller kun lave strøm, og ikke den varme kraftværkerne også producerer.

Den el der kommer fra vindmøller, skal indpasses i det eksisterende elnet. Det vil kræve en kraftig udbygning af transformatorstationer, der hvor strømmen skal i land, og dertil et udbygget el-net. Også det er enormt dyrt.  Ca. 1 MIA. kroner om året, koster denne indpasning. Og det er ren sludder, at det vil forbedre forsyningssikkerheden.

Regeringen vil også nedlægge/ombygge verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværker, til at fyre med biomasse. Et produkt der allerede nu, er en mangelvare, der kun bliver dyrere og dyrere, og som dertil skal importeres fra Canada, Rusland og Baltikum. På store skibe, i en lind strøm. Biomasse har yderligere en brændværdi, der er betydelig mindre end kul.
Torben Hansen og regeringen siger, at i 2035 skal al kul være ud af Danmark. Det vil medføre en ekstraudgift på ca. 15 MIA. kroner om året, når 20 mia. kWh pr. år skal erstattes af biomasse. Hvor lander denne store ekstraregning? Hos erhvervslivet og hos forbrugerne. Det er ren vanvid.

Desværre er der ikke lydhørhed for disse fakta. Dansk energipolitik er baseret på følelser, ikke på teknisk, videnskabelige og økonomiske fakta. Kun følelser.

Således er spørgsmålet, hvad skal Danmark leve af, når alle producerende virksomheder er flyttet til udlandet? Har regeringen, og har Torben Hansen nogen ide om det, eller er deres politik ren flimmer og romantik?"

Publiceret 25 January 2012 15:44