Formand for udvalget for plan, udvikling og kultur, Jesper Mathisen (S), siger, at det er på baggrund af en henvendelse fra Djurs Bioenergi, at kommunen er gået i gang med sagsbehandlingen af et biogasanlæg ved Andi.

Formand for udvalget for plan, udvikling og kultur, Jesper Mathisen (S), siger, at det er på baggrund af en henvendelse fra Djurs Bioenergi, at kommunen er gået i gang med sagsbehandlingen af et biogasanlæg ved Andi.

Biogassen koster fortsat mange ressourcer i Syddjurs

Senest har administrationen i Syddjurs Kommune lavet et 17-siders resume af biogasforløbet

Af
Mogens Greve

Der er siden den første henvendelse fra Djurs Bioenergi tilbage i marts 2007 brugt mange kommunale ressourcer på behandling af sagen om et biogasanlæg ved Andi.
Dette på trods af, at Syddjurs Kommune først modtog en skriftlig ansøgning på projektet 25. oktober 2011.
En ansøgning som efter administrationens vurdering har "helt åbenlyse mangler".
Alligevel har Syddjurs Kommune brugt ressourcer på at sagsbehandlingen og på at beskrive og rykke for de oplysninger som har manglet - og stadig mangler.

Penge til vejprojekt

I det seneste 17-siders resume af sagsforløbet udarbejdet 9. januar 2012 på foranledning af borgmester Kirstine Bille konkluderes det af administrationen, at "kommunen fortsat ikke har modtaget hele det konkrete ansøgningsmateriale fra Djurs Bioenergi, som kommunen har anmodet om mange gange i løbet af flere år".
Tre dage forinden nævner direktør Poul Møller 6. januar i en mail til byrådet, at det kan overvejes at bevilge Veje- og trafik ca. 200.000 kr. til at udarbejde det konkrete vejprojekt i forbindelse med anlægget for at sikre den bedste løsning.

Henvendelse

Til spørgsmålet om, hvorfor kommunen er gået i gang med at behandle sagen om et biogasanlæg ved Andi på trods af den store modstand i lokalområdet, administrationens mange henvisninger til uhensigtsmæssig placering - og at der endnu ikke foreligger en fyldestgørende ansøgning, siger formand for udvalget for plan, udvikling og kultur, Jesper Mathisen (S):

"Vi har fået en henvendelse fra Djurs Bioenergi med et ønske om at bygge et biogasanlæg ved Andi, og det er på den baggrund vi har besluttet at gå i gang med sagsbehandlingen."

null

Publiceret 19 January 2012 11:15