Debat:

Syddjurs - Brug mere strøm

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde:

"Ja, du læste rigtigt: Brug mere strøm. Det gælder nemlig om at flytte energiforbruget fra olie og gas og over mod el. Derved reduceres den samlede CO2-udledning i EU.
Forvirret? Jamen, så hør her: 
Regeringens planlagte massive investeringer i vindmøller og biomasse giver ikke nogen effekt på CO2-udledningen. Investeringen i vindmøller skal nemlig finansieres af elforbrugerne gennem højere elpriser. Det gør el mindre konkurrencedygtig overfor olie og gas, til skade for miljøet.
Problemet er, at en stor del af Danmarks energiforbrug ikke er omfattet af EU’s kvotesystem, der lægger loft over CO2-udledningen. Det gælder brændsler til transport, bygninger og mindre energiforbrugende virksomheder. Kunsten består i at flytte energiforbruget over mod el, der er omfattet af EU’s kvotesystem. Og væk fra fossile brændstoffer. Derved reduceres den samlede CO2-udledning i EU automatisk.
Finansieringen af vindmøller over elregningen har den modsatte effekt. Heldigvis findes der mange andre vedvarende energikilder, der reducerer den samlede CO2-udledning. Og som giver dig og din kommune mange muligheder for at hjælpe med at formindske CO2-udledningen.
For eksempel kombinationen solcelleanlæg og varmepumpe til opvarmning af bygninger, i stedet for opvarmning ved hjælp af olie-, gas- eller pillefyr (Træpiller er ikke CO2-neutrale, modsat hvad de fleste tror). Da mere end 40 % af Danmarks energiforbrug går til simpel opvarmning af bygninger, er der masser af besparelser at hente der.
En varmepumpe drives af el og henter varmen fra luften eller jorden udenfor. Fidusen ved varmepumper er, at den afleverede varmemængde er 3 til 5 gange større end den el-mængde, der bruges. Elregningen til varmepumpen holdes nede med solcelleanlæg, der i dag er så effektive og prisbillige, at de har en tilbagebetalingstid på 10 år. Og holder i 25 år.
Der er masser af muligheder for at reducere CO2-udledningen. Det er bare med at komme i gang, kære medborgere og kære kommune."

Publiceret 07 January 2012 08:00