Debat:

Auning som handels- og centerby

Af Bente Hedegaard, Auning, kommunalpolitiker (S), medlem af kultur- og udviklingsudvalget og børne- og ungdomsudvalget

I disse dage har der været en livlig dialog om, hvad Stark-grunden i Auning evt. kan bruges til.
I 2012 vil der politisk blive sat stor fokus på Auning og udviklingen af Auning som by og centerby. I kultur- og udviklingsudvalget tager vi i 2012 fat på den strategiske planlægning af Auning i årene fremover.
Det er utrolig vigtigt, at alle gode kræfter står sammen om, hvordan Auning skal udvikle sig.

Det går rigtig godt i Auning – ikke mindst med handelslivet. Derfor er det attraktivt at etablere sig i Auning. Og det skal der være mulighed for. Som kommunens 2. centerby er det ikke blot en mulighed – men også en forpligtelse, at der i Auning fortsat skal ske udvikling – og vi skal politisk sikre at det er muligt.

En åbning mellem Centervej og Mølletorvet er ønskeligt, således at der bliver større sammenhæng her. Men det skal også være muligt at etablere sin forretning i Auning – og der er altså ikke ret mange steder, man kan placere sig i dag, hvis man ønsker forretning i centerområdet.

Jeg kunne sagtens se en fortsat mulighed på Stark-grunden. Vi skal i hvert fald passe på, at vi ikke lukker os inde, således at der ikke kan ske yderligere udvikling med nye butikker. Så lad os samle alle gode kræfter og selv være med til at bestemme, hvordan udviklingen skal ske – og således at ikke andre pludselig kommer udefra og sætter dagsordenen.

Jeg stiller mig gerne til rådighed for "Skattejagtudvalget". Jeg var med skattejagtudvalget på en fantastisk rundtur i Auning i sommers – TAK for det gode initiativ - og alle de gode ideer og udfordringer tager jeg gerne med videre.

Publiceret 01 January 2012 09:00