Debat:

Energi og strømbesparelser

Af Aage Højbjerg, medlem af NRGi´s repræsentantskab og bestyrelse, Skovhegnet 9, Grenaa:

"Ingen kan i dag forestille sig et liv uden strøm. Det er et gode ikke alene at have strøm i kontakten, men også at strømmen altid er tilgængelig. I NRGi`s område er langt de fleste kabler lagt i jorden, så vi slipper for tidligere tiders efterårs og vinter afbrydelser på grund af knækkede master og is på el ledningerne.

Vi tager strøm for givet, og det bør vi også kunne, men den basis strømmen produceres på, er slet ikke givet. Fossile brændstoffer vil ophøre med tiden, og vi skal finde andre måder at producere strøm på. Vi er godt på vej med vindmøller, idet Danmark nu får dækket 20 % af strømenergien fra vindmøller.  Vindmøllestrøm har som bekendt også sine begrænsninger. De producerer selvsagt kun strøm, hvis det blæser. Hvad gør vi så?  Dette punkt er meget politisk, og vi venter på et nyt energiforlig i Folketinget.

En meget væsentlig, økonomisk og Co2 begrænsende metode, der kan hjælpe langt hen ad vejen, er strømbesparelser. Strømbesparelser er en win-win situation til gavn for miljø og egen pengepung også hos de svageste i samfundet. Det er den sikreste vej til ”grøn energi”. Jo mindre overflødig strømproduktion, jo mindre belastning af miljøet. Der er flere undersøgelser, der peger på, at både virksomheder og private har meget at hente her. NRGi har forsøgt sig med klimastrøm, hvor man skal give én øre mere pr forbrugt kilowattime. Det er ikke meget mere, der skal betales for grøn strøm, men tilslutningen er ikke overvældende. Min påstand er, at vi hellere skal ændre forbrugernes vaner omkring strømforbrug, og det gøres bedst, hvis pengepungen er med i det. I hele NRGi`s forsyningsområde bliver der opsat intelligente elmålere. Det giver mulighed for differentieret strømpris. Man kunne forestille sig at sænke strømprisen om natten. Opvask og anden vask kunne foregå her, hvor strømforbruget er mindst. Det giver mindre belastning af strømproducerende enheder. Vedvarende energi herunder vindmøllestrøm kan udnyttes bedre, og man sparer penge. Det kræver en ændring af afgifter på strøm. Det venter også på energiforliget i Folketinget.

Man kan mene, hvad man vil om vedvarende energi og om Co2 belastningens betydning, men begge dele er nu en fasttømret del af den politiske dagsorden både i venstre og højre side af Folketinget, så det kommer helt sikkert til at spille en stor rolle i et kommende energiforlig, som forhåbentligt bliver meget bredt."

Publiceret 22 December 2011 13:05